Poliisi jalkautuu Tuupalan yhtenäiskoululle


Ennaltaestävän poliisityön koulukierrokset käynnistyivät Tuupalan yhtenäiskoululla 17. tammikuuta.

Koulukierroksella vanhempi konstaapeli Janne Heikkinen Oulun poliisilaitoksen Kajaanin yksiköstä tapaa 5.-9. luokan oppilaat luokka-asteittain. Mukana tapaamisissa koulun henkilökunnan lisäksi on myös hyvinvointiaktivaattori.
Tapaamisten sisällöt rakentuvat ikäryhmäkohtaisesti.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm.
  • nuorten oikeudet ja velvollisuudet
  • pelisäännöt ja niiden merkitys yhteiskunnassa
  • kiusaamisen nollalinja: fyysinen, psyykkinen, netti ja some, kuvaaminen, seksuaalinen häirintä/-rikokset
  • poliisin työ
  • tupakointi, nuuska, alkoholi ja huumausaineet: ikärajat, laki
Aiheita käsitellään lakiperusteisuuden lisäksi  tapausesimerkein, sekä lasten ja nuorten itse esittämiin kysymyksiin pohjautuen.
Ensimmäisenä toteutuspäivänä kysymyksiä heräsi esim.
  • Kiusaamisesta
  • Metsästyksestä ja aseenkantoluvista
  • Poliisikoirista
  • Poliisin työstä ja varustuksesta
  • Rikollisista, rikollisuudesta ja rangaistuksista
Tapaamiset toteutetaan helmikuun puoliväliin mennessä.

Kiitos Oulun poliisilaitos tärkeästä ja merkityksellisestä yhteistyöstä!