Pitoa ja vetoa Kuhmoon -tutkimuskysely


Kuhmon kaupungille on myönnetty Elävä Kainuu -Leader hankerahoitus yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen nimeltä Pitoa ja vetoa Kuhmoon. Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

– Hankkeen toimesta toteutetaan kysely, minkä avulla kartoitetaan Kuhmossa asuvien sekä kuhmolaisten vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat Kuhmon erityiset pitovoima- ja vetovoimatekijät, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Kysely toteutetaan aikavälillä 10.10.-29.10.2019. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Koko tutkimuksen on määrä valmistua tammikuussa 2020, jolloin pidämme avoimen tilaisuuden tutkimuksen tuloksista.

Kysely on vain yksi osa kuntalaisten ja eri kunnan sidosryhmien osallistamista. Sähköisen kyselyn lisäksi haastattelemme tutkimukseen myös puhelimitse sekä pidämme fokusryhmätapaamisia, jossa syvennämme sähköisessä kyselytutkimuksessa saatuja tietoja. Puhelinkyselyt ja fokusryhmätapaamiset pidetään loka-marraskuussa 2019.

Vastaamalla kyselyyn voi vaikutta siihen, miten Kuhmon tulomuuttopalveluita ja peruspalveluita kehitetään sekä mitä asioita korostetaan kaupungin viestinnässä jatkossa.

– Tämän nettikyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jo vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman suuntaamisessa, Määttä muistuttaa.

Kyselyyn vastaaminen kestää keskimäärin noin 15 minuuttia. Vastaajaa ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Jos vastaaja haluaa osallistua laadukkaan palkinnon arvontaan, yhteystiedot voi jättää kyselyn loppuun.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, 044-7255220

maaseutusihteeri Tuomas Kettunen. 044-7255280

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:
1. Pitovoimatekijöiden vahvistaminen osana palvelumuotoilua ja kehittämistä.
2. Vetovoimatekijöiden nostaminen esille osana viestintää ja tulomuuttopalveluja.
3. Selvittää erityiskohteena puurakenteisen koulun ja metsästyslain 8§:n vaikutus pito- ja vetovoimaan.
4. Tukea monipaikkaisuutta ja palvelujen kehittämistä vapaa-ajanasukkaiden ja kylillä vierailevien tarpeisiin kehittämällä yhteisöllisiä työtiloja

Yhteistyössä: