Päihderiippuvaisen vertaistukihenkilökoulutus Kainuussa


Myllyhoitoyhdistys ry järjestää vertaistukihenkilökoulutuksen Kainuun opistolla 17.-19.5.2019.
Vertaistukihenkilönä päihderiippuvaiselle tai riippuvuudesta toipuvalle voi toimia tavallinen, välittävä aikuinen, jolla on omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta tai läheisenä olemisesta. Koulutus on täysin maksuton, sisältäen ruuat ja yöpymisen, eikä se velvoita toimimaan jatkossa tukihenkilönä. Tarkoituksena on, että koulutus itsessään on osallistujan voimavaroja tukevaa.

Kyseessä on pilotti ja lopullisena tarkoituksena on järjestää hyvin koordinoitua vertaistukitoimintaa päihderiippuvuudesta kärsivälle, siitä toipuvalle tai läheiselle.

Vertaistukihenkilökoulutukseen kuuluu yhteensä kaksi viikonloppua; peruskoulutus ja syventävä koulutus. Lisäksi Myllyhoitoyhdistys ry järjestää vapaaehtoisia lisäkoulutuksia esimerkiksi verkkokurssina, sekä virkistyspäiviä ja työnohjausta vertaistukihenkilönä toimiville. Yhdistys haluaa pitää huolta erityisesti tukihenkilön jaksamisesta ja tukea hänen voimavarojaan. Toiminta suunnitellaan huolella ja sitä tullaan seuraamaan. Tukihenkilön ja tuettavan välillä tullaan tekemään sopimus, jonka toimivuutta tarkastetaan yhdessä tasaisin väliajoin.

Myllyhoitoyhdistys ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää ja levittää toipumiskeskeisiä menetelmiä erilaisten riippuvuusilmiöiden hoidossa. Tavoitteena on tukea ihmisiä sellaiseen elämään, jota riippuvuus ei hallitse.

Järjestön tavoitteena on vahvistaa yksilön voimavaroja. Yhdistyksen tärkeitä arvoja ovat suvaitsevaisuus, avarakatseisuus ja yhteisöllisyys.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Elina Lehtomäki
Kehittämiskoordinaattori
Myllyhoitoyhdistys ry
puh. 044 03 99 539

www.myllyhoito.fi