Kuhmon toimintakulut sopeutuivat merkittävästi vuonna 2019

Kuhmon palvelunmuotoilu ja toiminnan sopeuttaminen on tuottanut tulosta. Kaupungin toimintakulut laskivat vuonna 2019 yhteensä 923 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna siitäkin huolimatta, että sote-maksuosuus kasvoi 38 tuhatta euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ja kaupunki teki – 1,6 miljoonan euron alijäämän. Tulos jäi tavoitteesta 1,5 miljoonaa euroa, mutta oli 1,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Selkeimmät pettymykset olivat sote-kulujen 1,3 miljoonan euron ylitys ja verotuottojen 821 alitus talousarviolukuihin nähden.

Kainuun soten pandemiasivusto avautunut

Kainuun sote on avannut COVID-19 koronavirusta käsittelevät infosivut. Sivulle on koottu kaikki koronavirusta käsittelevät tiedotteet. Ota sivusto seurantaasi!