Blogi: Kunnan hankinnat ovat elinvoiman perustekijä

Elinkeinojohtaja Soile Holopainen pohtii blogissaan elinvoimatekijöitä:

Yhteiskunnassa käydään laajasti keskustelua maaseudun ja kaupunkien suhteesta. Tässä yleisessä keskustelussa pitää meidän pysyä vahvana ja myönteisenä. Helposti meille maaseudun ihmisille rakentuu luovuttajien ja toivottomien tyyppien identiteetti. Identiteetti, jossa emme edes itse usko tulevaisuuteen ja jopa itse vähättelemme omia vahvuuksiamme ja oman alueemme vahvuuksia.

Kainuun SOTE:n ohje koronavirusepäilytapauksissa

Potilaiden ohjautuminen Asiakkaita ohjeistetaan kaikissa epidemian eri vaiheissa ottamaan ensisijaisesti yhteys Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen puh. 116 117  (Lankanumerosta soitettaessa 6156 6000) tai toissijaisesti oman terveysaseman päivystykseen influenssapäivystysnumeroon tai työterveyshuoltoon. Puhelinohjausta ja neuvontaa tehostetaan siten, että ihmisten…

Matkailullisella vapaa-ajanasumisella on elinvoimaa ylläpitävä ja lisäävä vaikutus

Vuonna 2018 Kainuun kärkimatkailukunnille (Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi) kertyi matkailullisesta vapaa-ajanasumisesta kokonaismatkailutuloa 12 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyyttä 55 henkilötyövuotta. Kainuussa matkailullisen vapaa-ajanasumisen talousvaikutukset olivat pienimmät Hyrynsalmella 1,3 milj. euroa, 6,2 htv. ja suurimmat Sotkamossa 4,4 milj. euroa, 21,5 htv. Kuhmossa vastaavat luvut ovat 2,4 miljoonaa euroa ja 11,7 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 matkailullisen vapaa-ajanajanasumisen kokonaismatkailutulo, sisältäen kerrannaisvaikutukset oli Kuhmossa 3,1 miljoonaa euroa ja 12,8 henkilötyövuotta.

Matkailutulosta noin 60 prosenttia kohdistui vähittäiskauppaan. Sen sijaan matkailutyöllisyys suuntautui lähinnä vähittäiskauppaan sekä kiinteistönhoitoon ja -huoltoon viimeksi mainitun korostuessa matkailukeskuspaikkakunnilla.

Blogi: Kehittäjämielellä kuntatyötä näkyväksi

Voiko kuntaorganisaatio olla Suomen paras työpaikka. Uskon, että kyllä voi. Tämä edellyttää sitä, että me kunnissa työskentelevät itse kukin tunnemme innostuneisuutta ja ylpeyttä omasta työstämme, kehitämme toimintatapoja ja teemme työtämme näkyväksi. Yhteisöllinen työn tekeminen saa ideoita syntymään ja osaamisen kertaantumaan. Järjestämällä aikaa kehittämiseen ja kokeiluihin syntyy mainetekoja. Niistä pitää myös muistaa kertoa niin työyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolella. Joskus saa, ja pitää olla rinta rottingilla.

Lehdistötiedote Kuhmo, Pito- ja vetovoimatutkimus

Rohkeat teot herättävät muualla asuvien huomiota
Myös kotikaupungissa asuvat kannustavat päättäjiä tekemään asioita uusilla tavoilla ja kokeilemaan

Monet Kuhmossa asuvat kannustavat kaupunkia asioiden tekemiseen uudella tavalla ja rohkeisiin kokeiluihin. Vastaajat näkivät, että ikärakenteen muutokseen valmistautuminen on yksi tärkeimmistä toimintaympäristön muutoksista, johon kaupungin tulee varautua. Esille nousi myös ajatus siitä, miten moninainen ikääntyvien asukkaiden joukko on ja miten monella eri tavalla tällä joukolla olisi mahdollisuuksia myös lisätä paikkakunnan elinvoimaa päinvastoin kuin yleisesti ajatellaan.

Tule meille kesätöihin!

Kesän aikana Kuhmon kaupungin palkkalistoilla työskentelee noin 70 kesätyöntekijää. Työpaikat ovat nyt haettavissa Kuntarekryssä 25.2. saakka. Kesätyöntekijöitä palkataan monenlaisiin tehtäviin esimerkiksi puistotyöhön, museoihin, ulkoilualueiden hoitajaksi sekä kesämuusikoksi. Katso paikat ja tee hakemus Kuntarekryssä.

Nuorten kesätyösetelit jakoon

Kuhmon kaupunki jakaa 250 euron kesätyösetelin kuhmolaisille 2002–2005 syntyneille nuorille. Kesätyösetelit jaetaan yläkoululla ja lukiolla jokaiselle nuorelle opojen toimesta. Jos nuori opiskelee muulla paikkakunnalla, setelin toimittamisesta voi sopia soittamalla p. 044-7255 292/Miia Kettunen. Kesätyösetelin edellytykset löytyvät kesätyöt -sivulta.    …