Oulu 2026 tiedottaa:Hei kuhmolainen kunta- ja kulttuuritoimija, viestijä ja yhdistysaktiivi!


Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke järjestää loppuvuodesta sarjan maksuttomia Teams- etäkoulutuksia. Koulutusten tarkoituksena on antaa keinoja, jotka vahvistavat vähemmistöjen osallisuutta kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Koulutuksia on kolme, ja kukin koulutus on kaksipäiväinen. Koulutusten teemat ovat:

1) Häirintäyhdyshenkilökoulutus (pe 6.10 ja pe 13.10 klo. 10.30–12.00).

2)Saavutettavat kulttuuripalvelut ja viestintä (to 9.11. ja 16.11. klo 13.00–15.00).

3)Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutus taide- ja kulttuuritoimijoille (to 7.12 ja 14.12 klo 9.00–11.00).

 

Ensi vuonna Yhdenvertainen Oulu2026 järjestää koulutuksia antirasismista, selkokielisistä kulttuuripalveluista ja viestinnästä sekä osallisuudesta ja yhteistyöstä.

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautuminen:https://oulu2026.eu/tiedotteet/avoimet-yhdenvertaisuuskoulutukset-kulttuuritoimijoille-alkavat-pian/

Kuhmo on osa Oulu2026-aluetta.

 

Kuvassa piirretty sininen Oulu2026-aluetta kuvaava kartta. Kartassa ihmisiä, eläimiä ja rakennuksia.