Myytäviä rantatontteja Kuhmon Karhunniemessä


Kuhmon Karhunniemessä noin 11 kilometrin päässä keskustasta on myytävänä neljä omakotitonttia, jotka ovat osayleiskaavan mukaisia vakituisen asumisen tontteja.

Tonttien tiedot

Pinta-ala (m2) Myyntihinta (€)
Tontti 1 5593 19 000
Tontti 2 5566 19 000 Myyty
Tontti 3 5983 20 000
Tontti 4 6226 20 000

Rakennusoikeus 

Rakennuspaikan enimmäiskerrosala 500m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja enintään 30 m2 saunarakennuksen. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl. Alueelle saa sijoittaa asumisen lisäksi sellaisia pienimuotoisia työja liiketiloja, joista ei aiheudu ympäristöhäiriöitä.

Kustannukset 

Määräalan kiinteistönmuodostamiskustannuksista, lainhuudatuksesta, kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta vastaa ostaja:

 • Kiinteistönmuodostaminen (tontin lohkominen): 1090€ (MML 2021 hinta)
 • Varainsiirtovero: 4 % kauppahinnasta
 • Kaupanvahvistajan palkkio: 120 €
 • Lainhuudatus: 120 €

Rakennuspaikan sähköliittymänhankinta ja kustannukset kuuluvat ostajalle.

Muuta

 • Tontti luovutetaan ensimmäiselle ostotarjouksen jättäjälle kiinteällä hinnalla.
 • Rakennuspaikalle rakennettavan kulkuyhteyden rakentaa kaupunki.
 • Rakennuspaikoille asetettu rakentamisvelvoite. Ostaja sitoutuu rakentamaan tontilla uudisrakennuksen kahden vuoden kuluessa kaupantekohetkestä, ellei kunta
  hakemuksesta pidennä sanottua määräaikaa.
 • Rakennus on rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa siinä käyttöönottokatselmuksen.
 • Rakennuspaikkaa ei rakentamattomana saa luovuttaa edelleen ja että viimeksi
  mainitun luovutusehdon rikkomisesta luovuttaja on velvollinen maksamaan
  kaupungille alkuperäisen kauppahinnan kaupungille kolminkertaisena.
 • Muut ehdot ovat tavanomaisia kiinteistökaupan luovutusehtoja.
 • Karhunniemestä järjestetään koulukuljetukset koululle.

Ajo-ohjeet paikalle

Tonttien esite

https://www.kuhmo.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-ja-tontit/vapaat-tontit/karhuniemen-rantatontit/

 

 

Lisätiedot & ostotarjoukset
Kaavoitus ja mittaus, Mika Hakkarainen
p. 044 725 5258,
mika.hakkarainen@kuhmo.fi