Muistutus: Kontion koulun alueen asemakaavamuutoksen OAS nähtävillä ja kommentoitavana 1.7. asti


Kontion koulun alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä ja kommentoitavana torstaihin 1.7. asti.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus

Kontion koulun alueen asemakaavamuutos on tullut vireille 1.6. ja asemakaaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista Kontion koulun alueen tuleva maankäyttö. Alueella ennestään voimassa oleva asemakaava ei ole enää ajantasainen opetustoimintojen siirryttyä Kontion koulusta Tuupalan alueelle.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. (MRL 62 §)

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä 1.7.2021 mennessä. Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse Kuhmon kaupungille osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaavoitus ja mittaus, PL 15, 88901 KUHMO tai sähköposti: kirjaamo@kuhmo.fi

Tästä pääset asemakaavamuutoksen sivuille, missä nähtävillä OAS ja vireilletulon kuulutus.

 

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki

Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258 mika.hakkarainen@kuhmo.fi

Tekninen johtaja Jari Juntunen, 044 725 5254, jari.juntunen@kuhmo.fi

Kaavan laatijat Sweco Infra & Rail Oy

Arkkitehti Kaisa Mäkiniemi, 040 5870 940, kaisa.makiniemi@sweco.fi

Arkkitehti Juho Peltoniemi, 040 6241 802, juho.peltoniemi@sweco.fi