Mitä kuuluu Kainuun venäjänkielisille? Как поживают русскоговорящие Кайнуу?


Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä maahanmuuttajia palvelevien yhdistysten kanssa kyselyn venäjänkielisille kainuulaisille.

Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa työn alla olevan Kainuun liiton Venäjä-strategian suunnitteluun ja sen pohjalta tulevina vuosina suunniteltaviin toimenpiteisiin. Kyselyn tulokset viedään tiedoksi myös monille yhteistyökumppaneillemme, joten kokemustesi kertomisella voi olla laajempikin merkitys. Kyselyyn voi vastata anonyymisti.
Региональный союз Кайнуу и Университет прикладных наук Каяни в сотрудничестве с обслуживающими иммигрантов организациями проводят опрос среди русскоязычных жителей Кайнуу. Отвечая на вопросы опроса, вы можете повлиять на разработку стратегии Регионального союза Кайнуу в отношение России и на реализацию в ближайшие годы запланированных на ее основе мер. Результаты опроса будут представлены нашим партнерам, поэтому ваш опыт может иметь более широкое значение. На опрос можно ответить анонимно.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Вы хотите изменить ситуацию? Добро пожаловать!