Kuhmon liikuntapaikkakyselyn kooste valmistui


Kuhmon kaupunki on aloittanut Liikuntasuunnitelman laatimisen kartoittamalla kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita liikuntapaikkoihin liittyen. Liikuntasuunnitelma tulee olemaan laaja asiakirja, jossa kuvataan kaupungin nykyhetken tilannetta sekä asetetaan kehittämistavoitteita tuleville vuosille. Liikuntapaikat ovat yksi suunnitelman osa-alue.

Kuhmolaiset arvostavat kaikille avoimia ja yhteisöllisiä liikuntaympäristöjä, kuten lähi- ja luontoliikunta-alueita, merkityksellisimpinä liikuntapaikkoina. Eniten kritiikki kohdistuu avoimessa kyselyssä kuntosaleihin ja uimahalliin, urheiluseurojen osalta sisäliikuntatiloihin.

Kyselyyn liikuntapaikkojen nykytilasta ja tulevaisuuden toiveista vastasi yhteensä 285 henkilöä, joista suurin osa on työikäisiä. Vastaajista 69 % asuu Kuhmon keskustaajamassa, 24 % perukassa ja 7 % Kuhmon ulkopuolella. 37 %:lla vastaajista asuu päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia samassa taloudessa.

Samanaikaisesti vastaavan sisältöinen kysely lähetettiin myös kuhmolaisille urheiluseuroille. Heistä kahdeksan antoi vastauksensa kyselyyn. Näiden urheiluseurojen taustalla jäsenmäärä on yhteensä 1026. Urheiluseurojen näkemykset ovat hyvin pitkälle samanlaisia kuin avoimeen kyselyyn vastanneilla.

Suosituimmiksi liikuntapaikoiksi kyselyssä esiin nousivat kävely- ja pyörätiet, hiihtoladut sekä kuntoradat ja ulkoilureitit. Näiden liikuntapaikkojen lisäksi urheiluseurat ovat aktiivikäyttäjiä kaupungin kuntosaleilla ja koulujen liikuntasaleilla.

Yleisesti ottaen Kuhmossa ollaan tyytyväisiä liikuntapaikkojen nykytilaan. Eniten kritiikki kohdistuu avoimessa kyselyssä kuntosaleihin ja uimahalliin, urheiluseurojen osalta sisäliikuntatiloihin. Avoimissa vastauksissa toivotaan huomion kiinnittämistä liikuntapaikkojen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Havaintona nostetaan esille sisäilmaongelmat ja välineistön huonokuntoisuus. Lisäksi uimahallille toivotaan laajempia yleisöaikoja.

Ulkoliikuntapaikoista eniten negatiivista palautetta saa Unskin uran parkkipinta, jonka koetaan olevan este kesäkäytölle. Myös leikkikenttien huonokuntoisuus nostettiin vastauksissa esille. Lähireittien edelleen kehittämiseen, opastukseen ja markkinointiin halutaan kiinnitettävän huomiota. Vastauksissa toivotaan talvikunnostusta monitoimiurien lisäämiseksi metsä- ja järvialueilla.

Kuhmolaiset arvostavat kaikille avoimia ja yhteisöllisiä liikuntaympäristöjä, kuten lähi- ja luontoliikunta-alueita, merkityksellisimpinä liikuntapaikkoina. Kiitosta saa uusi yhdysreitti Unskin uran ja Kalevalan kankaan välillä sekä huippukuntoiset hiihtoladut. Jonkin verran toivotaan lisättävän hiihtolatujen kunnostusta viikonlopuille ja juhlapyhille.

Tuupalan lähiliikunta-alue koetaan tärkeäksi, mutta alueen häiriökäyttäytyminen vaikuttaa turvallisuuden kokemuksiin ja alueen ylläpitoon kaivataan huomiota. Urheilukentän valaistuksen puute nousee esille sekä avoimen kyselyn että urheiluseurojen vastauksissa.

Rantaraitin kehittämistoiveissa suosituimmaksi toiveeksi nousee ulkokuntosalin perustaminen alueelle. Myös aktiviteetti-/liikuntapuisto/peliareena toiveet ovat yleisiä toiveita vastauksissa. Alueelle toivotaan myös uimahallikylpylää, leikkipuiston nykyaikaistamista sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien säilyttämistä.

Vastauksissa suositaan yhtenäisen Rantaraitin jatkamista Pajakkakoskelle saakka ja sillan rakentamista Ikolan pappilaan koskenniskan yli. Muita vastauksista esille nousseita kehittämistoiveita ovat penkki- ja pöytäryhmien tuominen alueelle, avantouinnille nykyaikaisten tilojen ja rantasaunamahdollisuuden järjestäminen sekä minigolfradan perustaminen.

Useita vastauksia uusista lajitoiveista minigolftoiveen lisäksi ovat frisbeegolfratojen edelleen kehittäminen, golfrange ja padelkentät. Retkiluistelurata nousee talvilajeista toivottujen listalle.

Selkeänä yksittäisenä ryhmänä kyselyssä nousi esille koiraharrastajien puutteelliset harjoitusolosuhteet. Ulkoharjoitteissa Mammankaivon olemassa oleva treenialue ei palvele toivotulla tavalla ja sisäharjoitustiloille on akuutti tarve.

Kuhmon kaupunginvaltuusto sai liikuntapaikkakyselyn koosteen tiedoksi maanantain valtuuston kokouksen yhteydessä. Koosteen yleinen osio oli esillä jo aiemmin kaupungintalon avoimien ovien päivässä ja koostetta käsitellään urheiluseurafoorumissa marraskuun lopussa. Liikuntapalvelujen henkilöstö jatkotyöstää raportin antamia tuloksia toimenpidesuunnitelmaksi tulevan talven aikana ja sisällyttää tiedot tulevaan Liikuntasuunnitelmaan.

Lisätiedot:

Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori, p. 044 725 5423, riikka.kahkonen@kuhmo.fi