Liikenneturvallisuustoimijat muistuttavat riistaonnettomuuksista


Vuonna 2022 Manner-Suomen tieliikenteessä tapahtui hieman yli
13 700 riistaonnettomuutta. Verrattuna vuoteen 2021
onnettomuuksia tapahtui 195 kappaletta vähemmän.

Riistaonnettomuuksien kannalta vaarallisinta aikaa oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan noin kuudesosa kaikista riistaonnettomuuksista (tarkka määrä 2 275 riistaonnettomuutta). Syksyn kuukausien lisäksi onnettomuuksia tapahtui paljon touko- kesäkuussa. Kaikista vähiten onnettomuuksia kirjattiin helmi-maaliskuussa, vaikka maaliskuussakin tieliikenteessä tapahtui kuitenkin noin 350 riistaonnettomuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla sattui 315 riistaonnettomuutta vuonna 2022. Edelliseen vuoteen verrattuna onnettomuuksia tapahtui hieman enemmän (määrä vuonna 2021 oli 296). Vastaavasti Kainuussa kirjattiin 87 riistaonnettomuutta vuonna 2022, mikä on yhden onnettomuuden vähemmän verrattuna vuoteen 2021.

Sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla yleisin riistaonnettomuuksien aiheuttaja olivat hirvet. Pohjois-Pohjanmaalla hieman alle 50 % sattuneista onnettomuuksista oli hirvikolareita, Kainuussa vastaava luku oli 53 %. Hirvionnettomuuksien lisäksi molemmissa maakunnissa sattui runsaasti kolareita metsäkauriiden kanssa, minkä lisäksi Kainuussa 18 % onnettomuuksista oli metsäpeuraonnettomuuksia.

Riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen on suuri hirviaitojen alku- ja loppupäissä. Kolari voi sattua mihin vuorokauden aikaan tahansa, mutta suurimmillaan riski on aamu- ja iltahämärissä, jolloin ajetaan lähes kaksi kolmasosaa hirvieläinonnettomuuksista.

Onnettomuuden välttämiseksi:

  • Vähennä ajonopeutta hirvivaara alueella tai jos näet metsästäjiä tien läheisyydessä. Jarruta heti, jos havaitset jotain poikkeavaa.
  • Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja.
  • Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa kasvaa puita tai pensaikkoa tien lähellä.
  • Jos eläin juoksee tielle, yritä väistää takaa.

Poronhoitoalueella liikuttaessa on aina varauduttava tiealueella liikkuviin poroihin. Eniten porot liikehtivät heinä-elokuussa ja marras-tammikuussa. Porokolarin välttämiseksi:

  • Varaa poronhoitoalueella liikkuessasi riittävästi aikaa matkantekoon
  • Aja nopeutta, jossa hallitset auton yllättävissäkin tilanteissa
  • Ole erityisen varovainen mutkissa ja notkelmissa
  • Tarkkaile teiden varsia
  • Kun näet yhden poron, lähistöllä on melko varmasti lisää
  • Käytä kaukovaloja jo hämärässä

Lue lisää:

Vuonna 2022 tapahtui tieliikenteessä 13 758 riistaonnettomuutta (stat.fi)

Eläinkolarit (Liikenneturva.fi)

Porovahingot (paliskunnat.fi)

Hirvieläinonnettomuudet kartalla (mobilityanalytics.ramboll.com)

Lisää liikenneturvallisuustoimijan ajankohtaisia uutisia.