Lievennyksiä koronarajoituksiin – ravitsemisliikkeiden mahdollista hakea hyvitystä


Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa. Kuhmossa THL on tiedottanut 8 tartuntatapausta. Uusia tautitapauksia ei ole ilmennyt toukokuun jälkeen. Kuhmon kaupunki seuraa kesän aikana tilannetta ja muistuttaa ihmisiä hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä.

Valtioneuvosto kumosi 16.6.2020 valmiuslain. Samalla se totesi, että Suomessa eivät enää vallitse valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Hallitus linjasi 17. kesäkuuta lievennyksistä. Elokuun 2020 alusta voidaan sallia yli 500 hengen tilaisuudet sekä ulko- että sisätiloissa. Tämä edellyttää kuitenkin turvallisuuden varmistamista esimerkiksi turvaetäisyyksien, hygieniakäytäntöjen noudattamisen ja asiakasmäärien rajaamisen avulla.

Lokakuun 2020 alusta on mahdollista luopua kokoontumisrajoituksista kokonaan, mikäli epidemiatilanne sen sallii. Aiemmat rajoitukset ovat voimassa 31. heinäkuuta 2020 saakka. Alle 50 henkilön yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet ovat sallittuja. Yli 50, mutta korkeintaan 500 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämien asiakasmäärien rajaamiseen.

Hallitus purki suosituksen välttää vierailuja sairaaloissa. Vierailujen järjestämisessä tulee noudattaa kuitenkin pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen.

Etätyösuositus jatkuu – hygieniasta ja turvaväleistä edelleen pidettävä huolta

Kuhmossa etätyösuositus jatkuu heinäkuun loppuun. Kaupungin virastotalo avaa ovensa 3.8.2020. On kuitenkin hyvä varmistaa etukäteen soittamalla, että tavoiteltava henkilö on paikalla.

“Työhön palataan loman jälkeen hyvää hygieniaa noudattaen. Asiantuntijatyössä on mahdollista yhdistää etä- ja läsnäoloa”, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo. Esimerkiksi 11.8. pidettävä kaupunginhallituksen kokous järjestetään hybridikokouksena, eli mahdollista on osallistua joko paikan päällä tai etänä.

Elokuussa avautuu muita kaupunginpalveluita. Uimahallin on tarkoitus avautua ja liikuntaryhmien toiminta laajenee.

Rajoituksia lievennettiin ravitsemisliikkeiden toiminnassa

22. kesäkuuta 2020 ravitsemisliikkeet saavat aueta kello 04 ja ne on suljettava kello 02 mennessä. Anniskelu on lopetettava viimeistään kello 01.

Ravitsemisliikkeen tiloissa saa olla kolme neljäsosaa anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta asiakasmäärästä. Kaikilla asiakkailla tulee olla istumapaikka. Ravitsemisliikkeiden on lisäksi järjestettävä sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelukäytäntönsä niin, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava erityisesti siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuminen toteutetaan niin, että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys. Lisäksi on huolehdittava, että asiakkailla on mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa.

13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka.

Ravitsemisliikkeiden mahdollista hakea hyvitystä ja tukia

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin voimakkaasti 4.4. – 31.5.2020 välisenä aikana. Eduskunta edellytti hyväksyessään rajoitukset, että ravitsemusliikkeet saavat kohtuullista kustannusten kompensointia.

Ravitsemisliiketoimijat voivat hakea kahdenlaista toisiaan täydentävää tukea.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana. Mahdollista on myöntää kompensaatio tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista. Kompensaatiota ei kuitenkaan ole mahdollista saada ainehankinnoista, investoinneista tai palkkojen kustannuksista. Hyvitys toteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.

Tuki uudelleentyöllistämiseen antaa tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

Mahdollista on saada kumpaakin hyvitystä.

Lisäinfoa hyvityksistä täällä.

Ulkomaan matkustusta suositellaan välttämään

Hallitus suunnittelee, että sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua 13.7. alkaen niiden maiden osalta, joissa koronaviruksen tauti-ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Tämän hetkisen tiedon mukaan sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua seuraavien maiden kohdalla: Italia, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Kypros, Kreikka, Liechteinstein, Saksa, Sveitsi, Slovakia, Slovenia ja Unkari.

Hallitus päivittää lopullisen maiden listauksen ajankohtaisen epidemiatilanteen mukaan myöhemmin. Maalistauksesta päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa 10.7. mennessä. Viimeistään samana päivänä ulkoministeriö päivittää matkustussuosituksensa.

Ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin maihin, joiden osalta sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksesta on luovuttu. Näitä maita ovat tällä hetkellä Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua.

Vaikka Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta ja karanteenisuosituksista tiettyjen maiden osalta, voi näillä mailla olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoiden maahanpääsyyn liittyen. Matkailijoiden tulee tarkistaa ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa matkakohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta.