Kysely Oulu 2026 -alueen kulttuuritoimijoille


Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore haluaa kartoittaa Oulu2026-alueen kuntien ja kaupunkien kulttuuritoimijoiden ajatuksia Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeesta.

Kyselyn Tarkoituksena on selvittää, millaisena kulttuurialueena kulttuuritoimijat näkevät Oulu2026-alueen sekä millaisia odotuksia kulttuuritoimijoilla on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden suhteen.

Kyselyyn voi vastata yksityisenä henkilönä (yksittäinen taiteilija tai muu taide- ja kulttuurialan toimija) sekä edustaen yhteisöä (yhdistykset, luovan alan yritykset, tapahtumat, julkisen sektorin toimijat). Kysely on osa Cuporen tutkimusta kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta ja sen vaikutuksista.

Vastausaikaa on 16.12.2022 asti. Vastaukset antavat arvokasta tietoa Oulu2026-toiminnasta ja edesauttavat vaikutusten seuraamista koko Oulu2026-alueella.

 

Kyselyn linkki:

https://link.webropol.com/s/kulttuuritoimijatoulu2026alue

 

 

Tutkimushanke Cuporen verkkosivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/oulu2026

Tutkimusaineistojen hallinta Cuporessa: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/aineistonhallinta-cuporessa

Oulu2026 verkkosivut: https://oulu2026.eu/