Kuusenkuiskeen vuoropäiväkodin kuntotutkimuksista ja korjauksista


Kuusenkuiskeen vuoropäiväkodin työntekijät olivat kokeneet sisäilmaan liitettävää oireilua ja asiaa ryhdyttiin tutkimaan. Vuonna 2019 tehtyjen osittaisten kuntotutkimusten perusteella päädyttiin vuoden 2019 aikana korjaamaan ulko- ja väliseinärakenteiden alaosia rakennuksen toisessa päädyssä (ryhmä Käpälien pääty). Tehtyjen korjausten jälkeen oireilua koettiin edelleen, minkä vuoksi Kuhmon kaupunki päätti teetättää kohteeseen koko rakennuksen kattavan rakennusteknisen kuntotutkimuksen. Tutkimukset suoritti Raksystems Insinööritoimisto Oy / rakennusterveysasiantuntija Jussi Mertanen.

Päiväkodin rakenteissa todettiin vuosina 2020–21 tehdyissä kuntotutkimuksissa korjaustoimenpiteitä vaativia vaurioita. Vauriot olivat merkittävimmät rakennuksen ulkoseinärakenteen alaosissa, sekä kantavien väliseinärakenteiden alaosissa. Tutkimusten perusteella päätettiin koko rakennuksen korjaamisesta vaiheittain. Korjaukset päädyttiin tekemään vaiheittain, sillä päiväkodin toiminnalle ei ollut korvaavia tiloja remontin ajaksi: koko rakennuksen saneeraaminen kerralla olisi vaatinut tilojen sulkemista 9-12 kuukauden ajaksi. Tämän vuoksi korjaukset tehtiin useammassa eri otteessa ja useampana pienenä korjausalueena. Valitun korjausmenetelmän ansiosta päiväkodin toimintaa on pystytty jatkamaan lyhytaikaisia kesäkauden keskeytyksiä lukuun ottamatta koko korjaushankkeen ajan.

Korjaushanke on nyt kesällä 2023 tehtyjen viimeisten korjausten jälkeen valmistunut sisäpuolisten korjausten osalta. Kaikki tiedossa olevat kosteusvauriot on rakenteista poistettu, ja rakenteet muutettu kosteusteknisesti toimiviksi ja terveellisiksi rakenteiksi. Henkilöstölle ja lasten huoltajille suunnatut infotilaisuudet on pidetty päiväkodilla 24.10.2023.

Korjausten viimeisenä vaiheena on koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen, joka tehdään kilpailutuksen jälkeen talvikautena 2023–24. Ilmanvaihtojärjestelmä (koneet, kanavistot, päätelaitteet) puhdistetaan kokonaisuudessaan, jonka jälkeen se säädetään huolellisesti tasapainotilaan.
Kohteeseen laaditaan uuden ohjeistuksen mukainen olosuhdearviointi, jossa selvitetään sisäilmasto-olosuhteita korjausten valmistumisen jälkeen. Olosuhdearvioinnin perusteella työterveyshuolto voi laatia terveydellisen merkitysten arvioinnin. Osana terveydellisten merkitysten arviointia, tullaan henkilöstölle teetättämään työterveyden toimesta sisäilmastokysely talvikaudella 2023–24. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, onko koettu oireilu vähentynyt korjausten ansiosta.

Rakennuksen ulkopuolet on saneerattu kesällä 2022 rakennuksen sisäpihan ja päädyn osalta. Ulkopuolen saneeraus on tehty perusteellisesti: rakennuksen vierustat on kaivettu auki ja asennettu uudet salaojitukset, sadevesien poisohjaukset sekä kosteus- ja routaeristeet. Tämän lisäksi pihojen maamassoja on laajasti vaihdettu. Kesällä 2024 on tarkoitus korjata loput piha-alueet (etupihan puoli) samalla menetelmällä.

 

Lisätietoja tehdystä tutkimuksesta

Raksystems Insinööritoimisto Oy Jussi Mertanen RI (AMK), Rakennusterveysasiantuntija puh. 050 368 9984

Lisätietoja tehdyistä korjauksista sekä hankkeen etenemisestä:
Kuhmon kaupunki Harri Piirainen, tilapalvelupäällikkö puh. 044 7255 257

Kuhmossa 10.11.2023
Kuhmon kaupunki, kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä