Kuntalaisten hyvinvointikyselyyn vastaajat kokevat elämänsä kokonaisuutena hyväksi


Kuhmon kaupungin hyvinvointijohtoryhmä keräsi kuntalaisilta kokemustietoa Hyvinvointikyselyllä kesäkuussa. Kyselyn vastauksista on tehty kooste, jota on käsitelty Hyvinvointijohtoryhmässä.

Kuva: Harri Tarvainen

 

”Kerättyä aineistoa hyödynnetään laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä kaupungin strategian laatimisessa”, kertoo kaupunginjohtaja Tytti Määttä. ”Työ molempien kokonaisuuksien osalta on jo hyvässä vauhdissa, ja työtä jatketaan kuluvan syksyn aikana rinnakkain. Tavoitteena on, että vaikka kyseessä on laajat kokonaisuudet, työ etenee ripeästi ja molemmat asiakirjat ovat joulukuussa valtuustokäsittelyssä ”, Määttä jatkaa.

Hyvinvointikysely järjestettiin sekä netti- että paperikyselynä. Siihen vastasi 132 kuntalaista. Koska vastausprosentti on pieni, tulee huomioida, että vastaukset ovat suuntaa-antavia.

Hyvinvointikyselyn koosteessa on esitelty vastaajien taustatiedot, elintavat ja elämisen laatu. Vastaajat arvioivat kyselyssä Kuhmoa kuntana, sen opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja, työllistymisen palveluja, muita kaupungin palveluja sekä päätöksentekoa. Myös Kainuun soten ja Kelan palveluista Kuhmossa vastaajat antoivat omat näkemyksensä. Kuhmon muiden palvelujen osalta kysyttiin palveluista, jotka vaikuttavat kuntalaisten jokapäiväisen arjen hyvinvointiin. Arvioitavana kyselyssä oli mukana myös internetpohjaiset hyvinvointipalvelut.

Tiedotteen hyvinvointikyselyn koosteesta voit lukea tästä.

Lisätietoja:
Tytti Määttä, kaupunginjohtaja p. 044 725 5220
Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori p. 044 725 5423