Kuhmosta UNESCO:n kirjallisuuskaupunki – Kuhmo is a new UNESCO Literature City


Kuhmon kaupunki on valittu UNESCO:n luovien alojen verkostoon. Suomesta mukana verkostossa on vain Helsinki, jolla on designkaupungin status.
Kuhmon kaupunki haki kirjallisuuskaupungin statuksen Juminkeko-säätiön aloitteesta. Hakemusta valmisteltiin noin puoli vuotta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

-Olen todella iloinen, että tartuimme mahdollisuuteen. Juminkeon tiimi teki ison työn hakemuksen kokoamisessa. Tämä status vahvistaa merkittävästi Kuhmon mainetta kansainvälisenä kulttuurikaupunkina, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Kuhmon hakemus perustui ajatukseen Kuhmosta Kalevalan kotina. Suomen kansalliseepos, jota nykyään voi lukea yli 60 kielellä, ja sen taustalla oleva  kulttuuriperinne runolauluineen on aina merkinnyt Suomelle ja suomalaisille oman kulttuurinsa ja identiteettinsä perustaa.  Kainuussa Kalevalan luoja Elias Lönnrot toimi pari kymmentä vuotta ja Kuhmossa hän allekirjoitettu Vanhan Kalevalan käsikirjoituksen kolmannen osan. Monet kareliaanit tekivät matkoja Kalevalan laulumaille – Vienan Karjalaan – Kuhmosta käsin.

Kainuu ja Vienan Karjala ovat olleet tiiviissä kosketuksissa laukkukauppiaiden kautta vuosisatojen ajan. Suomen kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallela haki juuri Kuhmosta virikkeitä Aino-triptyykin ja monen muun Kalevala-työnsä maalaamiseen. Juuri näiden syiden takia Kuhmoon perustettiin yli 30 vuotta sitten Kalevalaan liittyvää kulttuuriperinnettä vaaliva kulttuurilaitos Juminkeko-säätiö, joka on toiminut alallaan sekä Suomessa että ulkomailla Kalevalan tunnetuksi tekemisessä.

Unescon hakemukseen kirjattiin paitsi Kalevalaan liittyvät myös muut Kuhmon kaupungin ja sen yhteiskumppaneiden teot kulttuurin sekä kirjallisuuden saralla ja visioitiin sitä, mitä tulevaisuudessa aiotaan tehdä.

-Tällainen nimitys luo sisältöjä meidän kulttuuritoimialan kehittymiseen ja matkailuun. Lisäksi se ankkuroi Kalevalan Kuhmoon. Uskon, että myös VisitFinlandia kiinnostaa hyödyntää statusta matkailumarkkinoinnissaan, Määttä miettii.

Unescon verkostot avaavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä verkoston sisällä ja Unesco-statuksella on myös matkailullista painoarvoa. Status tuo Kuhmolle kansainvälistä ja valtakunnallista uskottavuutta ja imagoa.

Lisätietoja antavat:
Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, 044 7255 220 Juminkeko Olga Zaitseva, Juminkeko Foundation, toiminnanjohtaja, olga.zaitseva@juminkeko.fi, 0407419191

Press Release
Kuhmo is a new UNESCO Literature City

The city of Kuhmo has been designated as a city of literature of the UNESCO Creative Cities Network. Previously only one Finnish city – Helsinki with its status of UNESCO design city, – belonged to the network.

The city of Kuhmo applied for the status of a Literary City on the initiative of the Juminkeko Foundation. The application was prepared for about six months in cooperation with various actors.

-”I’m really glad that we took the opportunity. The Juminkeko team did a great job in compiling the application. This status significantly strengthens Kuhmo’s reputation as an international cultural city”, says Mayor Tytti Määttä.

Kuhmo’s application was based on the idea of Kuhmo as the home of the Kalevala. The Finnish national epic, which is translated into more than
60 languages, and the cultural heritage with its runosinging have been the cornerstones of culture and identity of the Finnish people and Finland. Elias Lönnrot, a composer of the Kalevala, worked in Kainuu for twenty years. He signed up the third part of the Old Kalevala script in Kuhmo. Many karelianists made their trips to the Kalevala land – Viena Karelia – from Kuhmo. Kainuu and Viena Karelia were in the tight connections via peddlers for hundreds of years. The Finnish national painter Akseli Gallen-Kallela seeked for incentives for his Aino triptyck and other Kalevala works right from Kuhmo. These are the reasons why Juminkeko Foundation, a center, which cherishes Kalevala cultural heritage, was founded in Kuhmo 30 years ago.

The UNESCO application recorded both the Kalevala actions and the actions of the City of Kuhmo and its associates in the field of culture and literature and envisioned what is to be done in the future.

-”Such a status creates content for the development of our cultural industry and tourism. In addition, it anchors the Kalevala to Kuhmo. I believe that VisitFinland is also interested in utilizing the status in its tourism marketing, ”says Määttä.

UNESCO networks open up the possibility of cooperation within the network and UNESCO status also has a significance in tourism. The status gives Kuhmo international and nationwide credibility and image.

For more information:
Mayor of Kuhmo Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, 044 7255 220

Olga Zaitseva,
Juminkeko Foundation, director,