Kuhmossa on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan pelastuslaitoksen toimintaan


Kuhmossa on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan pelastuslaitoksen toimintaan – Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipiste ja Kainuun pelastuslaitos järjestävät yhteistyössä kaikille avoimen Tutustu pelastuslaitokseen -kurssin.

Kuva: Kainuun pelastuslaitos

Kuhmossa järjestetään tulevan lukuvuoden aikana Tutustu pelastuslaitokseen -kurssi, jossa perehdytään pelastustoimintaan ja tutustutaan pelastuslaitoksen kalustoon sekä suojavälineisiin heti, kunhan koronatilanne sen sallii. Kurssi on suunnattu kaikenikäisille pelastustoiminnasta kiinnostuneille, joten kurssille voi lähteä mukaan vaikka koko perhe. Kurssille osallistuvat lukiolaiset saavat opinnoista lukion kurssin ja se on heille maksuton. Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille perustuntuma pelastuslaitoksen toiminnasta Suomessa ja opettaa erilaisia varautumisen taitoja, sekä ennen kaikkea tarjota uudenlaisia kokemuksia.

Kansalaisopiston ja Kainuun pelastuslaitoksen järjestämälle kurssille mahtuu mukaan yhteensä 20 henkilöä ja kurssin laajuus on noin 40 tuntia. Koska kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa, kurssin järjestäjät haluavat kuunnella opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita, joiden pohjalta kurssin tarkempi sisältö lopulta suunnitellaan. Täten oppimissisältöä on mahdollista muokata juuri kyseiselle kurssiryhmälle sopivaksi. Jokainen kurssikerta sisältää kuitenkin sekä teoriaosuuden, että käytännön harjoitukset.

Kainuun pelastuslaitoksen kurssivetäjät ovat saaneet vapaat kädet kurssin toteuttamisen suhteen, mutta kertovat pohjaavansa etenkin kurssin teoriasisältöä pelastustoiminnan peruskurssin sisältöihin. Käytännön harjoituksissa pääsee tutustumaan käytössä olevaan pelastuslaitoksen kalustoon ja palomiesten varusteisiin, testaamaan esimerkiksi paineilmalaitetta ja suihkuttamaan vettä paloauton pumpulla. Rohkeimmilla on myös mahdollisuus kokeilla savusukellussimulaattoria, jossa henkilöt pääsevät turvallisissa olosuhteissa tarkkailemaan tulipalon kehittymistä ja suorittamaan alkusammutustoimenpiteitä paineilmalaitteeseen suojautuneena. Kurssilaisille opetetaan myös tavallista paremmat alkusammutusvalmiudet.

Haluamme esitellä kurssilaisille pelastuslaitoksen toimintaa ja tuoda toiminnan eri muotoja entistä paremmin esille. Kurssinvetäjinä toimivat Kainuun pelastuslaitoksen rautaiset ammattilaiset ja ammattipalomiehet, joten heidän kauttaan kuulee käytännönkokemuksia palomiehen ammatista”, kertoo Kuhmon paloaseman paloesimies Kari Kähkönen.

Vaikka Tutustu pelastuslaitokseen -kurssin teoriasisältö pohjautuu pelastustoiminnan peruskurssin sisältöihin, ei se ole kuitenkaan peruskurssia vastaava. Tutustu pelastuslaitokseen -kurssin tarkoituksena on esitellä enemminkin pelastuslaitoksen toimintaa ja opettaa kurssilaisille samalla yleisiä kansalaistaitoja.

Haluamme tuoda harjoituksissa esiin myös paikallisen näkökulman, eli miten voi toimia kainuulaisena tai kuhmolaisena esimerkiksi laajamittaisissa häiriötilanteissa, kuten pitkäkestoisen sähkökatkon tai käyttövesikatkosten aikana” jatkaa Kähkönen.

Uudenlainen kurssielämys osana lukio-opintoja

Kurssi on mahdollista sisällyttää osaksi lukio-opintoja, joten etenkin nuoria kannustetaan lähtemään mukaan tutustumaan pelastuslaitoksen toimintaan ja haastamaan itseään uuden aihepiirin parissa.

Idea kurssille on lähtenyt siitä, että lukio haluaa nostaa Kuhmon vahvuudet aiempaa vahvemmin esiin opintosuunnitelmassaan, joista turvallisuusosaaminen on yksi vahvoista osaamisalueista. Haluamme innostaa nuoria tutustumaan turvallisuusalan toimijoihin ja auttaa heitä näkemään turvallisuusalan monet mahdollisuudet tulevaisuuden työpaikkoina sekä Suomessa että ulkomailla”, kertoo lukion rehtori Eila Vilén.

Tällaisia turvallisuustoimijoita ovat muun muassa poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Kainuun pelastuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Kainuun prikaati, Maanpuolustuskorkeakoulu ja kriisityön toimijat.

Kurssin yhtenä tavoitteena on tietysti saada nuoret innostumaan pelastusalasta, hakeutumaan jatkokoulutukseen ja ehkä tulevaisuudessa jopa meille Kainuuseen töihin”, kertoo Kari Kähkönen.

Kurssi on hyvä tilaisuus päästä tutustumaan pelastusalaan ja lähteä kokeilemaan avoimin mielin uutta. Oli kiinnostuksen kohteena sitten palomiehen, palopäällystön tai hätäkeskuspäivystäjän työtehtävät, antaa kurssi loistavan kosketuspinnan pelastusalan monipuolisiin työtehtäviin.

Jos kyseiset työtehtävät tai pelastustoiminta vähänkään kiinnostaa, kannattaa lähteä mukaan kokeilemaan. Tai jos olet miettinyt, olisiko pelastusala minulle sopiva urapolku, niin tältä kurssilta saat toivottavasti vastauksen!” jatkaa Kähkönen.

Pelastustoiminta tutuksi ikään tai sukupuoleen katsomatta

Palomiehen ammattiin liittyy usein stereotypioita esimerkiksi kunnon tai sukupuolen mukaan, eli alan kuvitellaan sopivan vain kovakuntoisille miehille. Näin ei kuitenkaan ole ja Kari Kähkönen kannustaakin kaikkia innokkaita lähtemään mukaan kurssille:

Pelastusalalla ei jaotella ketään sukupuolen mukaan ja kaikille alalle hakeutuville tehdään samat testit ja heillä on samat vaatimukset niin fyysisten kuin henkisten ominaisuuksien osalta. Pelastusopiston voisi sanoa melkein olleen aikaansa edellä, sillä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä mukaan toimintaan sukupuoleen katsomatta. Ovet ovat auki ihan kaikille!”.

En halua, että palomiehen ammatin kuvitellaan kuuluvan ainoastaan miehille ja haluan kannustaa myös mahdollisimman monia naisia ja tyttöjä mukaan kurssille tutustumaan pelastustoimintaan ja toivoo, että kurssin myötä he innostuisivat pelastustoiminnasta uravalintana”, Kari jatkaa.

Varsinaisia rajoitteita kurssille osallistumiselle ei siis ole, mutta kurssin toiminnallinen osuus sisältää paljon fyysisiä suorituksia ja fyysistä kuormitusta. Kurssilla on tarkoitus käydä läpi esimerkiksi palomiehiltä vaadittavia kuntotestejä ja toteuttaa osana paineilmalaitteen kokeilua testirata, jossa sykkeet nousevat. Kähkönen huomauttaa, että kurssille osallistuvilla riittää normaalikunto, mutta mikäli terveydessä on rajoitteita tai fyysisten suoritusten tekemistä rajoittavia sairauksia, suositellaan toiminallisten osioiden väliin jättämistä. Siitä huolimatta kurssin toivotaan innostavan mahdollisimman monia ja houkuttelevan ihmisiä mukaan matalalla kynnyksellä.

Koronasta johtuen kurssin alkamisajankohtaa on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen sellaiseen ajankohtaan, jolloin pelastuslaitoksen tiloihin voidaan ottaa ulkopuolisia henkilöitä. Kurssille ilmoittautumisesta ja kurssin alkamisajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Kuhmon paloaseman paloesimies Kari Kähkönen, 044 710 0161, kari.kahkonen@kaipe.fi

Sotkamon kansalaisopiston suunnittelija-opettaja Marjut Sonninen, 044 750 2029, marjut.sonninen@sotkamo.fi

Sotkamon kansalaisopiston rehtori Merja Ojalammi, 044 750 2125, merja.ojalammi@sotkamo.fi

Kuhmon yhteislukion rehtori Eila Vilén, 044 081 9996, eila.vilen@kuhmo.fi

 

Jutun kirjoittanut Camilla Aspivaara.