Kuhmossa käynnistetään ennaltaehkäisevä liikuntaneuvonta


Kuhmo käynnistää ensimmäisenä Kainuun kuntana maksuttoman liikuntaneuvontapalvelun. Tähän asti liikuntaneuvonnasta on vastannut Kainuun hyvinvointialue.

terveysliikunnanohjaaja työssään ohjaajana

kuva: terveysliikunnanohjaaja työssään ohjaamassa erityisryhmien liikuntaa, Kuhmon toimintakeskus

Sote-uudistus muuttaa hallinnon rakenteita ja vaikuttaa myös liikuntapalveluihin. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee luoda keskenään toimiva liikuntaneuvonnan yhdyspinta osaksi elintapaohjauksen kokonaisuutta. Laajempi elintapaohjaus on suunniteltu toteutettavaksi hyvinvointialueilla.

Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi.
Liikuntaneuvontaa tarvitaan liian vähän liikkuvien tavoittamiseksi ja tueksi.

”Liikuntaneuvonnan tuella on helpompaa lähteä liikkeelle ja löytää itselle sopiva tapa olla aktiivinen”, kertoo hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen ja jatkaa, että liikuntaneuvonta on vakiintunut noin puoleen Suomen kunnista.

Suomalaiset liikkuvat liian vähän

Liian vähäinen liikkuminen lisää riskiä sairastua pitkäaikaissairauksiin, joiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja. Liian vähäinen liikkuminen ja huono kunto heikentävät elämänlaatua sekä lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. Myös runsas istuminen ja muu paikallaanolo ovat terveydelle haitallisia.

Terveyden kannalta liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain vähintään 3,2 miljardin euron kustannukset. Kuhmossa tämän hetkiset kustannukset ovat UKK instituutin laskurin mukaan vähintään 2,7 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu tietoon, jonka mukaan 76 % liikkuu liian vähän.

Liikuntaneuvonnan tavoitteena liikunnallinen elämäntapa

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuva kuntalainen motivoituu itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Neuvonnassa huomioidaan liikunnan lisäksi myös mm. uneen ja ravitsemukseen liittyviä elintapoja.

Liikuntaneuvontaa tarjotaan koko elämänkaarella. Kunnassa, joissa liikuntaneuvontaa tarjotaan, asiakkaat ohjautuvat palveluun pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, kunnan omista tai järjestöjen asiakaskohtaamistilanteista sekä yksilön omasta halusta.

Tavoitteena maksuttomassa liikuntaneuvonnassa on ohjata asiakasta omaksumaan ammattilaisen tukemana liikunnallinen elämäntapa yksilölliset tarpeet ja kyvyt huomioiden. Liikuntaneuvonnassa noudatetaan Liikuntaneuvonnan valtakunnallisia suosituksia laadun varmistamiseksi ja sovitaan palveluketjun yhteistyökäytänteistä Kainuun hyvinvointialueen kanssa.
Liikuntaneuvonnan palveluketjuun liittyy olennaisesti myös ohjattu liikunta. Tätä toimintaa varten Kuhmoon perustetaan myös matalan kynnyksen liikunnan starttiryhmiä, joissa liikuntaan tutustuminen tapahtuu ammattilaisen ohjauksessa.

”Meillä ennaltaehkäisevän liikuntaneuvonnan malli toteutetaan ensi syksystä alkaen terveysliikunnanohjaajan työnkuvan muutoksella. Terveysliikunnanohjaaja Jussi Heikkisellä on pätevyys liikuntaneuvojan tehtävään.”, Kähkönen kertoo tulevasta muutoksesta.

Vaikutuksia kaupungin tuottamiin ryhmäliikunnan ohjauksiin

Terveysliikunnanohjaaja vastaa tulevaisuudessa ennaltaehkäisevästä liikuntaneuvonnasta, starttiryhmien ja erityisliikuntaryhmien ohjauksesta, sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen liikunnan erityisosaamisesta. Erityisliikuntaryhmät on tarkoitettu kuntalaisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita, ja joille liikunnan tulee olla kevennettyä tai sovellettua.

”Olemme neuvotelleen Sotkamon kansalaisopiston kanssa erittäin hyvässä hengessä kevään aikana heidän toimintansa laajentamisesta Kuhmossa liikunnanohjauksen saralla”, kertoo Kähkönen. Neuvottelujen tuloksena eläkeläisten terveysliikuntaryhmien ohjauksista vastaa ensi syksystä alkaen Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipiste.

”Haluamme, että pitkään käytössämme ollut, suosittu senioripassi jää edelleen ikääntyneiden hyvinvoinnin tueksi ja oman toimintakyvyn ylläpidon kannustimeksi, vaikka liikuntapalvelut ei olekaan enää ainoa passin sisällön tuottaja”, Kähkönen toteaa ja täydentää, että itse asiassa passin palveluvalikoima laajenee muutoksen myötä.

Kansalaisopiston valikoima koskee muutakin kuin liikuntatarjontaa ja kansalaisopiston kursseja toteutetaan myös perukoissa. Kansalaisopiston kokonaistarjonta laajentaa ikääntyneille mahdollisuuden valita itselleen sopivan elinikäisen oppimisen ja yksilöllistä hyvinvointia tukevan kurssin.

Senioripassiin sisältyy yksi kansalaisopiston vapaavalintainen maksullisen kurssi pois lukien musiikin yksilöopetus. Kurssin voi valita Kuhmon toimipisteen tarjonnasta sekä lisäksi passiin sisältyy yksi ikääntyneiden maksuton saliliikuntakurssi Rajakadun liikuntasalissa.

Vaihtoehto senioripassille on, että kuntalainen valitsee itselleen sopivia kursseja kansalaisopiston hinnoin, jotka ovat yhdenmukaiset sekä kansalaisopiston Sotkamon että Kuhmon toimipisteissä. Myös erityisryhmien liikuntaan voi osallistua ilman senioripassia maksamalla erityisliikunnan ohjausmaksun.

Seniorivesijumpat sekä syvän veden jumppa nuorille ja työikäisille jäävät edelleen uimahallin henkilökunnan ohjaukseen.

”Nyt, kun päätökset liikuntaneuvonnan käynnistämisestä kaupungin toimintana on tehty, aloitamme neuvottelut Kainuun hyvinvointialueen kanssa asiakasohjaukseen ja asiakastietojen tallennukseen liittyen”, kertoo hyvinvointiaktivaattori seuraavista askeleista.

Liikuntaneuvonnan asiakastapaamisten tarkemmasta ajankohdasta ja ryhmätoimintojen käynnistämisestä tiedotetaan tulevana syksynä. Liikuntapalvelut järjestää elokuussa kuntalaistilaisuuden ensi kauden ryhmätoimintoihin liittyen.

Terveys- ja erityisryhmien liikunnan maksut Kuhmon kaupungin liikuntapalveluissa

Liikuntaneuvonta ja siihen liittyvät starttiryhmät ovat maksuttomia palveluja.

Senioripassin hinta:

  • +65 vuotiaat 60 €
  • 80 vuotiaat 35 €
  • 90 vuotiaat 0 €

Senioripassi sisältää:

  • yhden kansalaisopiston vapaavalintaisen maksullisen kurssin pois lukien musiikin yksilöopetus TAI liikuntapalvelujen erityisryhmien liikunnan ryhmätoiminnon
  • yhden kansalaisopiston maksuttoman ikääntyneille tarkoitetun saliliikuntakurssin Rajakadun liikuntasalissa
  • yhden seniorivesijumpan ryhmätoiminnon
  • Kuhmon uimahallin käytön uimahallin aukioloaikoina
  • Kalevalan liikuntakeskuksen kuntosalin kausimaksun (+sähköavainmaksu)
  • Ruukinrannan avantouinnin kausimaksun syys-toukokuussa (+sähköavainmaksu)

Yksittäisen erityisliikunnan ohjausmaksu ilman senioripassia 35 € lukuvuosi.

Useampi erityisliikunnan ohjausmaksu ilman senioripassia 70 € lukuvuosi.

Seniorivesijumppa ilman senioripassia 35 € lukuvuosi.

Syvän veden jumppa nuorille ja työikäisille 50 €/syksy tai kevät (sis. uimahallimaksun ja ohjausmaksun)

Yhden kerran vesijumppa uimahallimaksu + ohjausmaksu 2,80 €

10 x vesijumpan ohjausmaksu 22,50 €, ladataan asiakaskortille

Kansalaisopiston kurssimaksut

Mikäli Senioripassia ei ole käytössä tai osallistuu useisiin kansalaisopiston maksullisiin kursseihin tai musiikin yksilöopetukseen, kansalaisopisto perii kursseista kansalaisopiston kurssihinnat.