Kuhmoon on nimitetty hyvinvointiaktivaattori


Kuhmon kaupungissa on aloittanut hyvinvointiaktivaattorin tehtävissä fysioterapeutti Riikka Kähkönen 1.11.2018 alkaen. Tehtävä on määräaikainen 31.8.2019 saakka.

Hyvinvointiaktivaattori on koordinoiva toimija, mutta samalla aktiivinen työntekijä mm. hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä ja hyvinvointitiedon koostajana. Hän kuuluu kaupungin monialaiseen hyvinvointijohtoryhmään, jonka tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia kunnassa.

Hyvinvointiaktivaattori toimii hyvinvointijohtoryhmässä sihteerinä, koordinoi hyvinvointikertomustyön etenemistä sekä huolehtii kunnan eri toimialojen ja sidosryhmien välisestä yhteistyöstä niin kunnan sisällä kuin alueellisestikin. Kuhmossa hyvinvointiaktivaattori on nimetty myös ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi.

Kähkönen osallistuu lisäksi kaupungin ulkoiseen viestintään viestintätiimissä viestinnän assistenttina ja kaupunginjohtaja Tytti Määtän työparina. Häneen voi olla yhteydessä esim. some –viestintään liittyvissä ongelma- ja tukitilanteissa sekä kuhmo.fi –sivujen ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Muina työtehtävinä Kähkösen toimenkuvassa on liikunta-, nuoriso- ja tilapalvelujen laskujen asiatarkastus sekä kunnallistekniikan Digiroad –sovelluksen ylläpitäminen. Myös kehittäminen kuuluu osaksi työtehtäviä ja Kähkönen onkin mukana Tuotekehitystyön ammattitutkintoon tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa.

Kähkösen työhuone sijaitsee kaupungintalolla. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse 044 725 5423 tai sähköpostitse riikka.kahkonen@kuhmo.fi.