Kuhmon YT-ryhmälle esitetään varautumista lomautuksiin Korona-tilanteen pitkittyessä


Kuhmon YT-neuvottelukunnan kokous käsittelee maanantaina 27.4. työnantajan esitystä lomauttamistoimenpiteiksi. Yhteistoimintamenettely käydään Kuhmossa tuotannollisin perustein liittyen Korona-epidemian aiheuttamiin resurssitarvemuutoksiin ja koskee kaupungin koko henkilöstöä. Lopullisen päätöksen lomauttamisen periaatteista tekee Kuhmon kaupunginhallitus tiistaina 28.4.
Maanantaina Kuhmon YT-neuvottelukunnalle esitetään päätettäväksi, että Kuhmon kaupunki varautuu sopeuttamaan henkilöstöresurssiaan lomautuksin siinä tapauksessa, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne pitkittyy. Mahdolliset lomautukset ajoittuvat ajanjaksolle 1.6. – 31.7., ovat kestoltaan maksimissaan 4 vkoa/henkilö ja voivat olla joko osa- tai kokoaikaisia. Mahdolliset lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstöä ja uimahallin henkilöstöä sekä kulttuurin, kirjaston ja museon henkilöstöä. Lomautusuhan alla on maksimissaan 45 henkilöä. Ennen lomauttamista käytetään sopeuttamiskeinona työaikavapaiden ja vuosilomien pitäminen. Työntekijöille pyritään myös tarjoamaan korvaavaa työtä mahdollisuuksien mukaan.

Valtioneuvosto ei vielä tiedotustilaisuudessaan 22.4. kertonut sitä, miten poikkeustilasta johtuvia rajoituksia tullaan jatkamaan tai poistamaan ja miten toimenpiteet ajoittuvat. Tästä syystä Kuhmon kaupunki varautuu rajoitusten pitkittymiseen ja niistä aiheutuviin työvoiman sopeuttamistarpeisiin. Mikäli työnantajan esityksestä tehdään päätös maanantain YT-neuvottelussa ja kaupunginhallitus hyväksyy lomauttamisen periaatteet tiistain kokouksessaan, annetaan varhaiskasvatuksen hoitohenkilöstölle, uimahallin, kulttuurin, kirjaston ja museon henkilöstölle lomautusilmoitus. Lomautusten ilmoitusaika on 30 pv, jona aikana henkilöstöllä pääsääntöisesti on työvelvoite, ellei toisin sovita. Lomautusilmoituksen antaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lomautus välttämättä toteutuu. Mainittujen yksiköiden henkilöstön osalta käydään henkilö henkilöltä läpi tarkka tilanne pitämättömistä lomista ja työaikavapaista sekä niiden vaikutus sopeuttamiseen. Työntekijöille pyritään tarjoamaan korvaavaa työstä silloin, kun se on mahdollista.

Rajoitusten astuttua voimaan Kuhmon kaupunki on toteuttanut sopeuttamista koko henkilöstöä koskien. Muun muassa määräaikaisia työsuhteita on päättynyt ilman, että tilalle on palkattu uusia työntekijöitä. Korvaavaa työtä on tarjottu mahdollisuuksien mukaan. Lomia on ajoitettu työn sopeuttamiseksi ja ajoitetaan niin, että sijaistyövoimaa ei tarvita. Poikkeusolojen vuoksi on joissakin tilanteissa jouduttu järjestämään työvuoroja ja työpareja niin, että tuotanto ja työturvallisuus voidaan turvata. Lisäksi yksiköt ovat aktiivisesti kehittäneet uusia palvelumuotoja mm. nettipalveluna.

Kuhmon kaupunki seuraa tiiviisti valtioneuvoston tekemiä päätöksiä ja tulevia rajoitusten purkamisia. Mahdolliset lomautukset puretaan näiden päätösten tuomin mahdollisuuksin sitä mukaa, kun tuotannollinen tilanne normalisoituu.

 

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220

talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 725 5223