Kuhmon vuoden 2021 talousarvioesitys 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Kuhmoa kehitetään positiivisella vireellä tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Suunnittelussa tai jo menossa on monia kaupungin pito- ja vetovoimaa sekä elinvoimaisuutta parantavaa hankkeita ja investointeja. Samalla pyritään siihen, että kaupungin taseessa ei ole alijäämää suunnittelukauden lopussa ja lainakanta saadaan taittumaan samaan aikaan.

Kaupunginjohtaja Tytti Määtän esitys Kuhmon kaupungin talousarvioksi vuodelle 2021 on 194  tuhatta euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuodet 2022 ja 2023 sen sijaan näyttävät muodostuvan liki 2,0 miljoonaa euroa alijäämäisiksi. Laskelmissa on huomioitu henkilöstön ansiotason nousu ja kustannuspaine ostohinnoissa. Hallitus kokoontuu päättämään esityksestä 8.12.2020 valtuustolle, joka pidetään 21.12.2020.

Talousjohtaja Eija Jansson: ” Kainuun muista kunnista poiketen olemme huomioineet talousarviossamme Kainuun sote-kuntayhtymän – 16,9 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion. Jos budjetoisimme sote-kulut kuntien sotelle antaman raamin mukaisena, näyttäisi tuloksemme noin 2,2 miljoonaa euroa paremmalle. Olemme riskitietoisia ja pyrimme tiedostamaan, mikä on todellinen käyttötalouden sopeuttamistarve. Sote-kulujen sopeutuminen on meille jatkossa äärimmäisen merkittävä asia.”

Ilman sopeuttamista Kuhmon taseen alijäämä uhkaa kasvaa suunnittelukauden loppuun mennessä noin 4,7 miljoonaan euroon. Kaupungin taseessa on kuitenkin 9,8 miljoonan euron kehittämisrahasto, jota voidaan tase-teknisesti käyttää syntyneen alijäämän kattamiseen. Jos kehittämisrahastoa käytetään alustavasti suunnitellun 3,0 miljoonan edestä, on käyttötalouden minimisopeuttamistarve kolmen vuoden aikana 1,7 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2019 aloitettu palveluiden muotoilun ja toiminnan sopeuttamisen yhteistoimintamenettely jatkuu edelleen vuoden 2021 puolelle.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä: ”Tämän kanssa voimme elää. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden tulee kuitenkin olla oikein mitoitettuja, jotta henkilöstövähennysten määrä ei ole toimintaan nähden epärealistisen korkea. Sopeutuminen tulee vaatimaan myös palvelujen muotoilua ja investointien mitoittamista taloustilanteeseen. Sote:n osalta toivon, että säästöjä löytyy toimintaa uudistamalla. Kuhmolaisille tärkeät palvelut tulisi voida turvata lähellä”.

Kuhmon talousarvio ja toimintasuunnitelma sisältää joukon kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta parantavaa hankkeita ja investointeja. Suunnittelukaudelle tehty investointipainelaskelma on yhteensä 15,8 miljoonaa euroa, joka vaatii myös sopeuttamista erityisesti korjausinvestointien suhteen. Tulevan vuoden aikana laaditaankin kiinteistöstrategia. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat uusi puinen terveysasema 7,9 miljoonaa euroa ja Tuupalan yläkoulun saneeraus 1,7 miljoonaa euroa. Suunnittelukuluja on varattu myös uuteen uimahalliin. Menossa ja suunnitteilla olevien kehittämishankkeiden määrä on mittava.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä: ”Vuonna 2021 uudistamme Kuhmon kaupungin strategian ja hallintomallin. Ensi vuonna jatketaan myös jo meneillään olevaa Kuhmon brändityötä. Meillä kaikilla, asukkailla, yrityksillä, yhteisöillä ja kaupungilla on yhteinen tavoite, ja se on elinvoimainen Kuhmo.”

Kuhmon nyt hyväksyttäväksi vietävä talousarvio ja taloussuunnitelma eivät ole tasapainossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän vuoksi päätettäväksi esitetään, että talousarvio ja taloussuunnitelma avataan tammikuussa talouden saattamiseksi tasapainoon suunnittelukaudella.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 725 5223