Kuhmon vt. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen ehdokkaaksi kaupunginjohtajan virkaan


Kuhmon vt. kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Juhana Juntunen on antanut suostumuksensa Kuhmon kaupunginjohtajan virkaan.

– Pohdittuani asiaa viime viikon, olen päättänyt nyt jättää suostumuksen Kuhmon kaupunginjohtajan virkavaaliin ja virkaan, Juntunen toteaa.

Koska Juntunen on ollut kaupunginjohtajan rekrytoinnin valintatyöryhmän jäsen, on hänen pitänyt ensin selvittää Kuntaliiton lakiyksiköstä, onko hän jäävi tässä asiassa.

Kuntaliiton lakiyksikön mukaan viranhakijan esteellisyys virantäyttöasiassa syntyy vasta sillä hetkellä, kun viranhakemus saapuu kuntaan ja vastaavasti virkaan suostumuksen antaneen esteellisyys syntyy sillä hetkellä, kun hän antaa suostumuksen virkaan.

Jos henkilö suostumuksen antamisen jälkeen ei millään tavalla osallistu asian valmisteluun eikä käsittelyyn kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa, niin esteellisyyttä ei ole asiassa syntynyt.

Juntunen on jättänyt suostumuksen kirjallisena Kuhmon kaupungille tänään maanantaina 15.5.

Kaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksen nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä, ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Näin määrätään laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta pykälässä 5.

Suostumuksen antaminen ei ole sidottu hakuaikaan; tällainen henkilö voidaan ilmoittaa virkavaaliin vielä juuri ennen valtuuston valintakokousta.

Lain tarkoitus on, että kuntajohtajan valintaprosessin kestäessä mahdollisesti esiin tulevia uusia ehdokkaita voidaan ottaa mukaan valintaan. Kuntapuolella kaupunginjohtajan virka on ainoa, johon voi antaa suostumuksensa hakuajan jälkeen, joko kirjallisesti tai suullisesti.

Kaupunginvaltuuston on määrä suorittaa kaupunginjohtajan virkavaali maanantaina 22.5. Aiemmin Kuhmon kaupunginjohtajan haussa soveltuvuusarvioon ovat edenneet OTM Juho Jukkola, KTM Atte Rantanen ja KTM Heikki Rusanen.