Kuhmon tulos ennakoitua parempi


Kuhmon vuosi 2017 toteutui positiivisissa merkeissä, toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja taloudellinen tulos toteutui huomattavasti ennakoitua parempana. Merkittävin ponnistus oli Tuupalan uuden CLT-rakenteisen puukoulun rakennustyö. Koulu otettiin oppilaskäyttöön 12.2. kuluvan vuoden puolella, mutta varsinainen rakennustyö saatiin päätökseen jo vuoden vaihteeseen. Investoinnin suuruus ja teknologinen uutuus huomioiden olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että investoinnin kustannusarviossa pysyttiin.

Kuhmon kaupungin tulos vuodelta 2017 oli ylijäämäinen + 594 t€ (564 t€). Toimintakate parani edelliseen vuoteen nähden 183 t€ toimintatuottojen kasvettua 113 t€ ja toimintakulujen laskettua 70 t€. Verotuloja saatiin 29,1 M€, kasvu 390 t€. Verotulojen kasvu tuli yhteisöverotuottojen kasvusta. Valtionosuuksia saatiin 32,2 M€, niissä laskua 300 t€. Vuoden 2017 alusta alkaen Sotkamon kunta on tuottanut yhteistyösopimuksella kansalaisopistotoiminnan Kuhmoon, ja siihen liittyvät valtionosuudet ovat myös osoitettu suoraan Sotkamon kunnalle. Kaupungin vuosikate oli 2,9 M€ (2,3 M€), kasvua 557 t€. Poistojen kasvettua 259 t€ ja satunnaisten tuottojen pienennyttyä 267 t€ päädyttiin tuloksellisesti samaan tasoon kuin vuonna 2016.

Vuoden 2017 sisältyvät poikkeuserät ja tuloutukset:

  • 648 t€ pakollisten varausten lisäys liittyen kiinteistöjen purkuun. Kulu sisältyy palvelujen hankintoihin
  • 128 t€ arvonalennus, joka sisältyy poistokuluihin
  • yhteensä n. 670 t€ rahoitusarvopapereiden markkina-arvon kasvun ja omaisuuden myynnin tuloutuksia.

Olemme tyytyväisiä siihen, että kaupungin toiminnallinen tulos on ollut vuodesta alkaen vuosittain ylijäämäinen 0,3 – 0,7 M€ ja että kaupungin taseessa on nyt kertynyttä ylijäämää 2,9 M€.

Kuhmon kaupungin tulos oli 1,1 M€ ennakoitua parempi. Merkittävimmät poikkeukset talousarvioon:

  • henkilöstökulut alittuivat 1,2 M€; palkoista 594 t€ eräiden elinkeinotoiminnan ja työllisyydenhoidon hankkeiden jäätyä toteutumatta tai alettua aiottua myöhemmin
  • palveluostoihin kirjattiin 648 t€ kiinteistöjen purkuvaraus
  • SOTE-kulut alittuivat 158 t€
  • Verotuloja saatiin 693 t€ ennakoitua enemmän; yhteisöverot +424 t€ ja kunnan tuloverot +253 t€. Taloudellinen kehitys oli ennakoitua parempi ja kuntaliiton verokehikon ennusteita nostettiin tuntuvasti kesäkuussa.
  • Sijoitusten rahoitustuotot ylittivät talousarvion 143 t€.

Vuoden 2017 nettoinvestoinnit olivat 13,6 M€. Merkittävin investointi oli Tuupalan uusi koulu 8,3 M€, piharakennukset 0,3 M€, koulun irtokalusteet 0,3 M€ sekä koulualueen P-aluejärjestelyt 0,3 M€. Hoivakodin vanhaa puolta saneerattiin 1,3 M€:lla ja Tuupalan koulun ruokalarakennusta 0,8 M€:lla.

Tunnusluku 2017 2016
Toimintakate -59,6 M€ -59,8 M€
Verotulot 29,1 M€ 28,7 M€
Valtionosuudet 32,2 M€ 32,5 M€
Vuosikate 2,9 M€ 2,3 M€
Poistot 2,3 M€ 2,1 M€
Tilikauden tulos 594 t€ 564 t€
Vuosikate/Poistot -% 123,9 % 112,4 %
SOTE-kulut / asukas 4 371 € 4253 €
Tase 81,9 M€ 68,6 M€
Taseeseen kertynyt ylijäämä 2,9 M€ 2,3 M€
Lainakanta 36,5 M€ 26,2 M€
Lainakanta / asukas 4 297 € 3 036 €
Likvidit rahavarat 22,1 M€ 19,3 M€
Nettolainakanta 14,4 M€ 6,9 M€
Nettolainat / asukas 1 694 € 798 €
Asukasluku 8499 8644
Vero-% 21,5 % 21,5 %
Henkilöstö, HTV

(sisältää palkkatuetut ja hankkeet)

364,87 365,06

 

Kaupungin velkaantuminen tapahtui ennakoidusti. Kuhmo on pystynyt hyödyntämään alhaisen korkotason ja kaupungin kaikkien lainojen keskimääräinen korkotaso jäi vuonna 2017 alle 0,6 %:n. Toteutuneiden isojen investointien ja lainakannan kasvun tuomaan tulospaineeseen Kuhmon kaupunki on ryhtynyt varautumaan suunnitellusti. Kaupunki on käynnistänyt palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen projektin, jota tehdään koko henkilöstön voimin vuoden 2018 aikana. Suunnitelma valmistuu niin, että se on käytettävissä ennen 2019 talousarvion laadintaa.

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja

talousjohtaja Eija Jansson, puh. 044 7255 5223.