Kuhmon sote-aseman rakennustoimikunta nimetään uudelleen – sote-aseman suunnittelu jatkuu


Kuhmon sote-aseman rakennustoimikunnan osalta on havaittu jääviysongelma. Jääviysongelma nousi esille, kun Kuntaliitosta selvitettiin hyvinvointialueen hallituksen jäsenten esteellisyyttä kaupunginhallituksessa.

Jääviysongelma tulee ratkaista mahdollisimman pian, jotta suunnittelua voidaan jatkaa. Kaupunginhallitus pitääkin kokouksen ensi maanantaina. Esityksen mukaan Riikka Seppänen jatkaa toimikunnan puheenjohtajana.

Kaupunki on ollut yhteydessä Kuntaliiton lakiyksikköön ja tiivistetysti saadun ohjeistuksen mukaan jääviys eli esteellisyys on olemassa seuraavien henkilöiden kohdalla:

  • Hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja varajäsen esteellinen, yhteisöjäävi
  • Kainuun soten työntekijä, palvelusuhdejäävi
  • Kainuun pelastuslaitoksen työntekijä, palvelussuhdejäävi

Edellisiä henkilöitä voi käyttää asiantuntijoina, mutta he poistuvat kokouksesta, kun heitä on kuultu.

  • Kainuun soten nykyisen kuntayhtymän hallituksen jäsen, ei esteellinen, yhteisöjäävin poikkeus.

Kaupunginhallituksen esityslistateksti ja pohjaesitys

Koska esteellisyys on havaittu, sote-aseman paikkakäsittely tulee aloittaa alusta. Kokousaikataulua tiivistetään niin, että sote-aseman paikasta valtuusto voi päättää 20.6.

– Sote-aseman suunnittelun aikatauluun paikkapäätöksen siirtyminen ei vaikuta vaan suunnittelua jatketaan, tekninen johtaja Jari Juntunen toteaa.

Kuhmolla ei ole vielä ministeriön poikkeuslupaa sote-aseman rakentamiseksi. Lupahakemusta varten tarvitaan tarveselvitys ja arkkitehtipiirustukset.