Kuhmon puinen sote-asema – kestävää sote-rakentamista Kainuusta –hanke käynnistyy


Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

Kuhmon kaupungilla on halu rakentaa puinen sote-asema, jossa voidaan hyödyntää myös hybridirakentamista (betoni-puu) ja hyödyntää Kainuulaisten yritysten osaamista. Tavoitteena on kehittää hankintamalli, joka poikkeaa perinteisestä rakennushankkeesta ja rakentaa lokaali malli ja -verkosto. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 298 000 ja ympäristöministeriön harkinnanvarainen valtionavustus 119 200 euroa.

Arviointiryhmä katsoi, että kaupungin hanke on selkeästi rajattu kehittämishanke, joka vastaa hyvin hakukuulutusta. Hankkeen tavoitteena on luoda julkiselle puurakentamiselle uusi, innovatiivinen ja monistettava hankintamalli, jota voidaan hyödyntää Suomen muissa kunnissa ja mahdollisesti myös viennissä.

 

Arviointiryhmä kommentoi arviointikriteerien mukaan hankesuunnitelman erittäin hyväksi:

Kuhmon kaupungilla on ennestään hyvä julkisen puurakentamisen esimerkkikohde; Tuupalan puukoulu, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti julkisen puurakentamisen kehitykseen. Nyt kehityshankkeen kohteena on puurakenteinen sote-keskus, joka tuottaa referenssikohteen lisäksi monistettavan ja skaalattavan toimintamalli muille kunnille. Vaikuttavuus on merkittävä naapurikunnille ja onnistuessaan hanke lisää julkista puurakentamista niin omassa kunnassa kuin kansallisesti sekä viennissä.

Ympäristöministeriön hankepäätöksen mukaan hankkeen vahvuutena on Kuhmon kaupungin kokemus ja vahva osaaminen puurakentamisessa. Tämän osaamisen ja tietotaidon siirtäminen hankkeen tuloksiin ja erityisesti kehitettävään malliin, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää, nähdään erittäin tärkeänä. Hankkeessa voisi miettiä myös mahdollisia jatkohankkeita, missä mallia testataan ja mahdollisesti jatkokehitetään.

Hankkeen tavoitteet kootusti:
1. Rakentaa paras mahdollinen sote-asema kaupungille. Kustannus, laatu, käyttäjät ja aikataulu.
2. Rakentaa verkosto Kuhmoon sote-aseman toteuttamiseksi.
3. Luoda valmis sopimusmalli IPT -pohjaiselle hankkeen kehittämiselle ja toteuttamiselle julkiseen rakentamiseen.
4. Kehittää ja toteuttaa modulaarinen ja muuntojoustava rakennusjärjestelmä sote-rakentamiseen.
5. Huomioida Kuhmon kaupungin strategia. Edistää puurakentamista.
6. Viestiä saadut tulokset (sopimusmalli, toteutustapa, rakennus) mahdollisimman laajalle.
7. Luoda alusta, joka skaalautuu ja on aidosti käytettävissä tulevissa hankkeissa yli yritys- ja kuntarajojen.
8. Kasvattaa kumuloituvaa tietoa rakentamisesta (kustannus, aika, työsuoritteet) ja julkaista se ei-salaisin osin.

Työssä käytetään avainresurssina konkreettista soteasema-rakennushanketta. Kehitystyöpanos pyritään käyttämään sellaisenaan todellisen hankkeen toteutukseen ja suurelta osin työpanos menee päällekkäin rakennushankkeen toteuttamisen kanssa.

Kuhmon kaupungin tahtotila on edistää puurakentamista konkreettisilla rakentamishankkeilla”, toteaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Hankkeelle haetaan nyt projektipäällikköä. Hae paikkaa täällä.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa on aiemmin keväällä 2020 teetetty selvitys, jonka tavoitteena on visioida nykyaikaisen hyvinvointi/sote-aseman ominaisuuksia sekä selvittää puun laajamittainen hyödyntäminen terveys- ja pelastustoimen rakennusten materiaalina.

Esiselvitys on tehty käyttäen esimerkkinä Kuhmon kaupungin hyvinvointi-/sote-aseman rakentamista. Tuotettu tieto, osaaminen ja materiaali on myös muiden vastaavien hankkeiden hyödynnettävissä.

 

Lisätiedot:

Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginjohtaja

Puh. 044 7255 220

tytti.maatta@kuhmo.fi