Kuhmon puinen sote-asema -hanke on käynnistynyt


Puisen sote-asema -hankkeen kehitystyö on lähtenyt käyntiin joulukuussa. Hanke on saanut avustusta Ympäristöministeriöltä ja hankkeen tarkoituksena on luoda hankintajärjestelmä, joka edesauttaa puurakennusten tilaamista ja on käytettävissä myös muihin Suomen kuntiin.

Olen aloittanut hankkeessa projektipäällikkönä joulukuussa. Hankkeen alku on mennyt toimintatapoja ja hankkeen aikataulua luodessa. Kuhmolaisiin ja kainuulaisiin yrityksiin on oltu yhteydessä hankkeen tiimoilta ja ensimmäinen infotilaisuus hankkeesta on järjestetty yrityksille helmikuussa. Yrittäjiltä on saatu hyvää palautetta hankkeesta ja erityisesti siitä, että Kuhmon kaupunki on päättänyt panostaa puurakentamiseen.

Kevättalvi kuluukin arkkitehtisuunnittelun kilpailuttamisessa ja tilaohjelman luomisessa. Tällöin pohditaan mm. soteaseman sijaintia, soteasemalle tulevia toimintoja sekä sote-aseman tilajärjestelyitä.

Yritykset otetaan mukaan hankkeen kehitystyöhön jo aikaisessa luonnosvaiheessa. Myös varsinaisen rakentamisen toteutusmuotoja mietitään jo alustavasti.

Minuun voi edelleen ottaa yhteyttä, jos koette että teillä on annettavaa tähän hankkeeseen tai haluatte kysyä hankkeesta jotakin.

 

Sirpa Huttunen

Projektipäällikkö

Kuhmon puinen sote-asema -hanke

Kuhmon kaupunki

sirpa.huttunen@kuhmo.fi

p. 040 182 5248