Kuhmon mökkilaistoimikunta kokousti 2.8.2021 yleiskokouksen ajankohdasta


Kuva: Kuhmon mökkiläistoimikunnan kokouksessa paikan päällä kaupungintalolla olivat Martti Rönkkö (vas.), Juhana Juntunen, Aimo Tervamäki, Matti Sirkka ja Jorma Forsberg. 

Kuhmon mökkiläistoimikunta piti kokouksen maanantaina 2.8.2021, jossa käytiin keskustelua yleiskokouksen ajankohdasta. Kainuuseen on tulossa voimaan kokoontumisrajoitukset 6.8. alkaen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä, minkä takia mökkilaistoimikunta päätti tehdä esityksen kaupunginhallitukselle yleiskokouksen siirtämisestä vähintään syyskuulle tai kunnnes kokous on koronatilanne huomioiden turvallista toteuttaa.

Toimikunta hyväksyi yleiskokouksen kutsun ja esityslistan, lukuunottamatta yleiskokouksen päivämäärää.

Mökkiläistoimikunta

Kuhmon mökkiläistoimikunnan tavoitteena on lisätä ja parantaa tiedonkulkua ja yhteistyötä Kuhmon mökkiläisten ja kaupungin välillä sekä mökkiläisten ja asukkaiden, kyläyhdistysten ja yritysten välillä. Tehtävänä on olla aloitteellinen mökkiläisille tärkeissä asioissa. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.