Kuhmon kirjasto huomioi palveluissaan entistä paremmin työllisyyspalveluiden asiakkaat


Kuhmossa on alkanut työllisyyspalveluiden asiakkaille kohdennettuja kirjastopalveluja tarjoava hanke.

Tervetuloa kirjastoon – kohdennettuja kirjastopalveluita työllisyyspalveluiden asiakkaille -hankkeen tarkoituksena on tehdä kirjastopalveluita tutuksi kuhmolaisille  työllisyyspalveluiden asiakkaille sekä edistää heidän lukuharrastustaan ja lukutaitojaan.

Lähtökohtana ovat kohderyhmän omat tarpeet ja toiveet palveluista, mielikuvat kirjastosta sekä heidän suhtautumisensa lukemiseen. Näiden selvittämiseksi hankkeessa järjestetään työpajatapaamisia, joiden tuloksia hyödynnetään hankkeen seuraavissa vaiheissa. Osallistujien mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun on myös keskeistä.

Työllisyyspalveluiden asiakaskunta on monipuolista: kirjastonkäytön aktiivisuus sekä lukemisen tavat ja tottumukset vaihtelevat. Osa lukee ja käyttää kirjaston palveluita aktiivisesti. Hankkeeseen osallistuminen on mahdollista kaikille kohderyhmään kuuluville, mutta tavoitteena on tarjota kohdennettuja palveluita erityisesti niille, joille kirjaston palvelut ja lukeminen harrastuksena ovat vieraampia. Lukemisen edistämisellä on kauaskantoisia vaikutuksia hyvinvointiin ja osallisuuden kokemuksiin.

Hankkeessa korostetaan kaikkien olevan tervetulleita kirjastoon. Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkinen toteaakin:

”Haluamme hankkeen avulla tukea kuntalaisten tasapuolisia mahdollisuuksia hyötyä kirjaston monipuolisista palveluista ja lukemisen hyvinvointia tukevista vaikutuksista. Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo Kuhmon kaupungille ja se korostuu myös kirjastolaissa. Tämä hanke on yksi keino siihen, että asiakkaat voivat osallistua kirjastopalvelujen suunnitteluun ja tuoda esiin omia toiveitaan”.

Hankkeen toteuttaa Kuhmon kirjasto yhteistyössä Työllisyyden edistämisen palvelualueen ja Tahko-hallin työllistämisprojektin sekä Kuhmon Työvire ry:n ja Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen –hankkeen kanssa. Hankkeessa luotuja toimintamalleja ja yhteistyötapoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajemmin aikuisille kohdennetussa kirjastotyössä.