Haluaisitko opiskella sairaanhoitajaksi Kuhmosta käsin?


Kajaanin ammattikorkeakoulussa ensi syksynä alkava sairaanhoitaja (AMK) koulutus on suunnattu erityisesti Kuhmon, Hyrynsalmen ja Puolangan alueille. Hae mukaan kevään yhteishaussa 18.3.-1.4.

Koulutuksessa erikoistutaan teknologiaan ja digitalisaatioon hoitotyössä

Techno Nurse -koulutuksessa hyödynnetään KAMKin aikaisemmin kehittämiä digitaalisia aihioita ja hoitotyön teknologiakokeiluja.

Koulutus on saanut opetus-ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä Kuhmon, Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien kanssa. Alueella työskenteleviä henkilöitä mm. sairaanhoitajia otetaan mukaan opetukseen mentoreiksi. Toimintamallin avulla lisätään koulutuksessa olevien henkilöiden kiinnittymistä alueeseen ja työpaikkoihin sekä turvataan tietotaidon jatkuvuus Kuhmon, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnan alueella.

Koulutuksen sisältö

Techno Nurse -sairaanhoitajakoulutus on sairaanhoitajakoulutus, jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Se on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka asut Kainuun väljästi asutuilla alueilla, esimerkiksi Kuhmossa, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat digitaalisuus (pitkät välimatkat), uudet palveluketjut, itsenäinen päätöksenteko ja suoriutuminen työssä.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa, hakuaika on 18.3.-1.4.2O2O. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi
Koulutuksessa on valintakoe 1.-5.6.2O2O välisenä aikana. Valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen.

Opintojen suorittaminen

Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnoissa hyödynnetään työn opinnollistamista. Opintoja on mahdollista suorittaa osittain työn ohessa. Lähiopetusta on yleensä 2 päivää/viikko/ ensimmäisenä  opiskeluvuotena. Sen jälkeen opinnoissa vuorottelevat työelämän harjoittelujaksot ja teoriaopetus.

Opintojen jälkeen

Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaanhoitajana olet vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa erilaisissa työympäristöissä ja hoidat asiakkaita kokonaisvaltaisesti huomioiden heidän fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä henkisiä tarpeitaan.

Sairaanhoitajana teet vastuullista ja itsenäistä työtä potilaan tai asiakkaasi hyväksi ja edistät työlläsi väestön terveyttä ja hoidat sairaita. Vastaat omalla toiminnallasi työsi kehittämisestä ja alasi asiantuntijuudesta kotimaassa, EU-maissa sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, p. O44 71O1 262, riitta.sievanen@kamk.fi
Lisätietoja hakemisesta saa osoitteesta hakijapalvelut@kamk.fi sekä p.O44 71O1 648 ja  O44 71O1 229.