Kuhmon kaupunki & Woodpolis ehdokkaana Metsä360 -palkinnolle


Metsä360 -palkinto on LUT-yliopiston sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiön jakama tunnustus, joka jaetaan merkittävästi metsän jalostusarvon nostoon vaikuttavan innovaation, ratkaisun tai teon palkitsemiseksi.

Kuva: Joni Immonen / Tanssivat sudet

Kuhmon kaupungin Woodpolis – Puulla, yrittäjyydellä ja yhteistyöllä kohti kestävämpää huomista

Kuhmon kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä metsäkeskeisenä kuntana, jossa luonto ja metsän moninainen arvo huomioidaan laajasti työn ja vapaa-ajan näkökulmasta. Kuhmolainen puutuoteklusteri Woodpolis on keskeinen osa kaupungin strategiaa, joka ammentaa voimansa kainuulaisesta metsästä.

Woodpolis on syntynyt ajatuksesta rakentaa lähellä olevan raaka-aineen ja mekaanisen puuteollisuuden ympärille paikallisesti hyvinvointia synnyttävää, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa sekä palveluita. 1990-luvulla alkunsa saanut Woodpolis on tänä päivänä jo 18 yritystä käsittävä keskittymä, jossa jokaisen toimijan panos tähtää metsän jalostusasteen nostoon.

Puurakentaminen on Woodpoliksen tulevaisuuden kehityksen ja vientimahdollisuuksien keskiössä. Alueella toimiva massiivipuulevyjen (Cross-laminated timber, CLT) tuotanto on ollut mahdollistamassa muun muassa julkisten kiinteistöjen puurakentamisen pioneerihankkeena toimineen Tuupalan puukoulun rakentamista.

Woodpolikseen liittyi alkuvaiheessa kiinteänä osana koulutustehdas, joka luotiin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin ja varmistamaan työvoiman saatavuutta. Nykyisin koulutuksesta huolehditaan oppilaitosten, yritysten ja yritystoimintaa palvelevien organisaatioiden kiinteällä yhteistyöllä, koulutus- ja työllisyysohjelmia hyödyntäen.

Kuhmon kaupungin rooli on toimia yhtenä puutetuotealan kehityksen moottorina ja alueen kasvun mahdollistajana,  muun muassa kaavoituksen kautta. Puunjalostuksen sivutuotteista eli kuoresta ja purusta tuotetaan kaikki alueella tarvittava energia, josta iso osa jää myös kaupunkilaisten hyödyksi.

Palkinnon asiantuntijaryhmä näkee Kuhmon ja Woodpoliksen erinomaisena toimintamallina, jossa puurakentamista edistetään monen toimijan tiiviillä yhteistyöllä. Asiantuntijat uskovat kuhmolaisen mallin mahdollisuuksiin innostaa ja toimia esimerkkinä laajemman mittakaavan avauksille, joilla suomalainen puurakentaminen voisi kasvaa maailmanlaajuiseksi menestystarinaksi.

Käy katsomassa Woodpoliksen esittelyvideo täältä.

Metsä360 -palkinnon perusteet

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai organisaatiolle, joka on onnistunut nostamaan metsän jalostusarvoa tai luomaan edellytykset ja mahdollisuudet metsän jalostusarvon kasvattamiselle. Palkituksi voi perinteisen metsäalan lisäksi tulla muukin metsään liittyvä lisäarvon esiintuominen. Lue lisää palkinnon antamisen perusteista täältä.