Kuhmon kaupunki varautuu mahdolliseen sähköpulaan ja sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin


Kuhmon kaupungin varautumisen johtoryhmä ja muut mahdollisen sähköpulatilanteen kannalta keskeiset toimijat osallistuivat tänään keskiviikkona Kajaven järjestämään maakunnalliseen harjoitukseen, jossa harjoiteltiin viestintää ja yhteistyötä sähköpulatilanteessa.

Suomeen voi syntyä sähköpula, jos sähköntuotanto ja -tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällaiseen tilanteeseen voidaan mahdollisesti joutua esimerkiksi talven kylmimpinä pakkasjaksoina. Tällöin sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin, noin kahden tunnin mittaisin sähkökatkoin. Erilaiset häiriötilanteet voivat aiheuttaa myös pidempikestoisia katkoksia.

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Fingridin mukaan mahdolliset sähkökatkot toteutetaan hallitusti ja ennakkoon tiedottaen.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta. Fingrid tiedottaa tämän kolmiportaisen menettelyn mukaisesti, kun tilanne mahdollisesti kiristyy. Kuhmon kaupunki seuraa Fingridin sekä myös Kajaven tiedotusta ja tiedottaa kuntalaisia, jos sähköpulan riski kasvaa.

Kuhmon kaupunki viestii aiheesta kotisivujen ajankohtaisissa uutisissa, mediatiedotteilla sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram ja Twitter). Huoltajille ja opiskelijoille viestitään Wilman avulla.

Hyvä tapa varautua mahdolliseen sähkökatkoon on hankkia kotiin kolmeksi vuorokaudeksi riittävä kotivara, eli ylimääräistä ruokaa, vettä ja muita tarpeellisia tarvikkeita. Osoitteeseen www.kuhmo.fi/sahkokatkoihin-varautuminen on koottu hyödyllistä tietoa sähköpulasta sekä mahdollisiin sähkökatkoihin varautumisesta.

Kuhmon kaupunki kannustaa kaikkia kuntalaisia tutustumaan sähkökatkoihin varautumisen ohjeisiin sekä toimintaohjeisiin mahdollisten sähkökatkojen aikana. Sähköpulan riskin kasvaessa suureksi, sähkönkäyttöä on hyvä karsia minimiin. Myös tähän löytyy käytännön ohjeita edellä mainitulta verkkosivulta.

Kuhmon kaupungin tavoitteena on turvata varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio kaikissa olosuhteissa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja hyvinvointialue vastaavat maakunnan sote-palveluista ja tiedottavat tahoillaan vastuualueidensa toiminnasta.