Kuhmon kaupunki suunnittelee puisen hyvinvointi-/sote-aseman rakentamista


Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa on teetetty selvitys, jonka tavoitteena on visioida nykyaikaisen hyvinvointi/sote-aseman ominaisuuksia sekä selvittää puun laajamittainen hyödyntäminen terveys- ja pelastustoimen rakennusten materiaalina.

Esiselvitys on tehty käyttäen esimerkkinä Kuhmon kaupungin hyvinvointi-/sote-aseman rakentamista. Tuotettu tieto, osaaminen ja materiaali on myös muiden vastaavien hankkeiden hyödynnettävissä.

 

Esiselvitys on osa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa ja sen toteutti JKMM Arkkitehdit Oy. Selvityksen tavoitteena on lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa, kaupunkien rakentamisessa sekä suurissa puurakenteissa. Samalla pyrkimyksenä on monipuolistaa ja kasvattaa puun käyttöä sekä sen jalostusarvoa. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilijalanjälkeä rakentamisessa halutaan vähentää, mitä tukee puupohjaisiin tuotteisiin siirtyminen julkisissa hankinnoissa.

Suunnitelman sijainniksi esiselvityksessä valittiin tontti, joka sijaitsee Metsäkadun ja Koulukadun kulmassa. Tontti on keskeisellä paikalla ja pääosin rakentamaton.

 

Esiselvityksessä käy ilmi, että puun käyttö rakentamisessa on perusteltua ekologisin syin. Puurakentamisessa on huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin betonirakentamisessa. Lisäksi puurakentaminen on pitkäikäisin käytettävissä oleva tapa varastoida hiiltä.

 

–        Kuhmon kaupungin tahtotila on edistää puurakentamista konkreettisilla rakentamishankkeilla. Esiselvitys antaa hyvin pohjan edetä varsinaiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon, toteaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

 

Toiminnallista suunnittelua tekee parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayhteisö NHG yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Kainuun Soten kanssa. Päätökset sijainnista, rakennuksen koosta ja siihen sijoitettavista palveluista tehdään myöhemmin kun kaikki selvitykset ovat valmistuneet.

 

Kuhmon kaupunki on hakenut myös Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella sote-asemaan liittyvää hankerahoitusta projektin suunnitteluun ja lokaalin hankintamallin luomiseen.

 

Esiselvitys on ladattavissa täältä.

Esiselvitys esiteltiin maanantaina 22.6. Kuhmon kaupunginvaltuustolle.

 

Lisätiedot:
Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginjohtaja

Puh. 044 7255 220

tytti.maatta@kuhmo.fi