Kuhmon kaupunki käynnistää ja jatkaa toimintojaan kokoontumisrajoitusten puitteissa huomioiden terveysturvallisuuden


Kuhmon kaupunki käynnistää ja jatkaa toimintojaan kokoontumisrajoitusten puitteissa huomioiden terveysturvallisuuden. Harrastus- ja ryhmätoimintaa jatketaan huomioiden olemassa olevat suositukset ja suunnittelemalla toiminta ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Kasvomaskisuositus

Kainuussa on voimassa kasvomaskisuositus kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. Kuhmon kaupungin toiminnassa noudatetaan tätä suositusta edellyttäen kasvomaskien käyttöä aina, kun turvaetäisyyksiä ei voida noudattaa.

Kasvomaskisuositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä. Kuhmon kaupungissa edellytetään perusopetuksen kuudesluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita sekä lukion opiskelijoita käyttämään kasvomaskeja koulussa ja koulumatkoilla. Suosituksen piiriin kuuluville jaetaan kasvomaskit kouluilla. Oppilaita ja huoltajia on tiedotettu Wilma -järjestelmän kautta.

Asiointi kaupungintalolla

Etätyösuositus on voimassa Kuhmon kaupungin niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista. Asiakastapaamiset ja asiointi kaupungintalolla pyritään järjestämään etäkäytänteitä soveltaen. Mikäli etätapaamiset eivät ole mahdollisia, lähitapaamiset on sovittava etukäteen ja niissä käytetään kasvomaskeja. Tapaamiset etukäteen sopimalla voidaan varmistaa turvalliset tilajärjestelyt. Kaupungintalon ovet ovat avoinna arkisin klo 9:15 – 15:00 välillä. Neuvonta palvelee tällä aikavälillä.

Kokoontumisrajoitukset

Kaupungin toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimmen voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 6. elokuuta alkaen kieltänyt Kainuun kuntien alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sisätiloissa tai yli 50 henkilöä ulkotiloissa. Alueella on kuitenkin mahdollista järjestää mainittuja suurempia tilaisuuksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen annettuja terveysturvallisuusohjeita. PSAVI:n määräys on voimassa 27.8.2021 saakka.

Muut ohjeet

Varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja töihin tullaan vain terveenä. Jos on epäilys koronasta, on käytävä testissä ja oltava kotona siihen saakka, kunnes testin tulos on selvinnyt. Jos tulos on negatiivinen, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin tai töihin voi tulla, mikäli vointi muutoin sen sallii.

Valtakunnallisia suosituksia tulee noudattaa myös Kuhmossa:

  • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Pese kädet, yski hihaan.
  • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
  • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
  • Rokotuksen ottamista suositellaan kaikille, jotka voivat sen saada.