Kuhmon kaupunki avaa kyselyn, jolla voi vaikuttaa kaupungin strategiaan


Kyselyllä kartoitetaan Kuhmon kaupungin asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja yrittäjien näkemyksiä kaupungin tulevaan strategiaan liittyen.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia. Strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuusto päättää strategiasta joulukuussa 2021. Kuhmon kaupungin strategiatyö on alkanut jo edellisen valtuustokauden aikana ja työ jatkuu syksyn ajan. Kuntalaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus osallistua työhön strategian laadinnan eri vaiheissa.

Kyselyyn voi vastata tiistaista 14.9.2021 lähtien sähköisellä lomakkeella. Lomake löydettävissä täältä. Kysely on auki vajaan viikon eli ensi maanantaihin 20.9. saakka. Kyselyyn vastaamiseen menee 1-2 minuuttia. Kyselyssä kartoitetaan vastaajien näkemyksiä arvopohjasta, jolle strategia rakennetaan. Lisäksi kysytään vastaajien mielipidettä Kuhmon kaupungin strategian tärkeimmistä kokonaisuuksista.

Tällä kertaa kysely on vain verkkokyselynä. Jatkossa on tulossa myös muita osallistumisen tapoja. Strategian laadinnassa hyödynnetään myös aiempien kyselyjen tuloksia kuten hyvinvointikyselyn sekä Pitoa- ja vetoa hankkeen kyselyjen tuloksia.