Kuhmon kaupungissa on lupa kehittää – kehittäjäkoulutuksen avulla kohti tulevaisuuden Kuhmoa


Kuhmon kaupunki on tarjonnut työntekijöilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden lähteä mukaan Kuhmon kehittämiseen kehittäjäkoulutuksen avulla. Kaupunki käynnisti vuonna 2018 Sisäisen kehittäjän valmennuksen sekä kaupungin kehittäjäyhteisön rakentamisen. Valmennukseen lähti mukaan yhteensä 20 kaupungin työntekijää, jotka suorittavat tuotekehitystyön ammattitutkinnon. Tällä hetkellä käynnissä on toinen ”kehittäjäaalto”, jossa kaupungin kehittäjät ovat tuotekehitystöidensä kimpussa.

Kehittäjäkoulutuksessa mukana olleita kaupungin työntekijöitä. Kuva: Ville Mäkelä

Kehittämistyön ja kehittäjäyhteisön avulla tavoitellaan koko kaupungin kattavaa proaktiivista kehittämistä, sektorirajoista luopumista ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Kehittämistyö lähti ensin käyntiin Kuhmon kaupungin osallistuessa Kuntateko-ohjelmaan, jossa saatiin sparrausta kaupungin henkilöstölle organisaatiokulttuurin kehittämiseksi. Kuntateko-ohjelman jälkeen päädyttiin viemään kehittämistä entistä pidemmälle tarjoamalla halukkaille työntekijöille koulutusta tuotekehitystyön parissa. Koulutukseen mukaan lähteneet kaupungin henkilöstön jäsenet tekevät siis tuotekehitystyötä omaan työhön ja kaupungin kehittämiseen liittyen. Tuotekehitystyöt ovat liittyneet muun muassa Kuhmon lentoliikennejärjestelmän kehittämiseen, varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen, chat -palvelukanavan luomiseen, Kirjaston kesäpisteen toteuttamiseen, uimahallin palveluiden monipuolistamiseen ja kaupungin digitaalisuuden kehittämiseen. Myös kaupungin johtoryhmä on osallistunut kehitystyöhön aktiivisesti.

Koulutukseen osallistujat ovat kertoneet, että merkittävää on ollut annettu lupa kehittää. On sallittu esittää ideoita, kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Kehittäjät ovat saaneet rohkeutta, itsevarmuutta ja luottamusta oman työn hallintaan. Näiden vuosien aikana on nähty loistavia kasvutarinoita omassa tehtävässä, työnkuvan muutoksia ja jopa uskallusta tarttua työn ohella muihin elämän haasteisiin”  iloitsee Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Kuhmon kaupunki haluaa olla edistämässä kaupungin ja sen organisaation proaktiivista kehittämistä eli tulevaisuuden tekemistä. Proaktiivisessa kehittämisessä ei niinkään ratkaista nykyisiä ongelmia, vaan rakennetaan sitä, mitä Kuhmon kaupunki haluaa tulevaisuudessa olla. Samalla halutaan saada alulle myönteinen kehittämisajattelu kaupungin toiminnoissa ja päästä pois sektorirajoista, luomalla idea yhteisestä kunnasta sekä johtamiskulttuurista.

Kokeilemalla, onnistumalla ja epäonnistumalla opimme. Tämä vie organisaatiota eteenpäin, tuottaa parempia palveluja sekä auttaa muutoksessa. Megatrendit kirittävät ja haastavat meitä uudistumaan. Mitä paremmin hallitsemme myös tulevaisuuden lukutaitoa, sen paremmin pystymme selättämään haasteita ja tarttumaan mahdollisuuksiin”, jatkaa Määttä.

Kuhmon kehittäjäyhteisö

Kehittäjäyhteisöksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat koulutuksessa mukana olleita Kuhmon kaupungin työntekijöitä. Kehittäjät ovat innovaattoreita, tuotteistajia, brändin rakentajia ja palvelumuotoilijoita, jotka omalla osaamisalueellaan kehittävät kaupungin toimintoja yhteisten arvojen ja strategian pohjalta. Koulutuksissa on ollut mukana kaupungin työntekijöitä eri toimialoilta ja yksiköistä, mikä on osaltaan luonut sekä vahvistanut yhteisöllisyyttä ja edistänyt eri yksiköissä työskentelevien ihmisten yhteistyötä. Samalla on madallettu kynnystä kokeilla uusia ideoita omissa työyksiköissä.

”Kuntatyössä oikeutus omalle olemassaololle hankitaan joka päivä tekemisen kautta. Toimintaamme ohjaa valtuuston hyväksymä kaupungin strategia. Tavoitteenamme on palvella ihmisiä hyvin ja laadukkaasti. Jokainen meistä kaupungin työntekijänä ja luottamushenkilönä vaikuttaa omalla tekemisellään siihen, millainen kuva kaupungista asuinpaikkana, organisaationa ja työpaikkana muodostuu”, kertoo Tytti Määttä.

Ensimmäisen aallon Kehittäjien koulutuspäivät toteutettiin Kuhmossa eri toimintaympäristöissä, muun muassa Petolassa, Kuhmo-talolla ja Nuorisotila Yläkerrassa. Toisen Aallon aikana kaikki koulutuspäivät järjestettiin etänä koronan takia. Koulutusta ovat järjestäneet Tamora Oy:n asiantuntijat Jaana Utin ja Ville Mäkelän johdolla.

Lue koko julkaisu kehittäjäyhteisöstä ja tutustu tuotekehitystöihin! Digijulkaisun löydät liitteistä oikeasta reunasta.

Lisätiedot: 

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, p. 044 7255 220