Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän uuden vuoden puhe 31.12.2021


Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa

Hyvät kuhmolaiset ja muut uuden vuoden puheen kuulijat, näin kuuluu tuore Kuhmon kaupungin visio. Visio on jotakin, jonka haluamme saavuttaa ja joka innostaa meitä. Täyttä elämää ei ole sama kuin toive täydellisestä elämästä vaan täyttymys siitä, että voi elää oman näköistään elämää. Ja elää siitä juuri Kuhmossa, paikassa, jossa metsä ja kulttuuri ovat läsnä.

Hyvät kuulijat Kuhmon kaupunkina lupaamme luoda mahdollisuuksia. Lupaamme, että Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia sekä ajatella isosti. Tämä lupaus meidän tulee sisäistää ja ymmärtää, ei pelkästään kaupunkina, vaan yhteisönä ja erityisesti meidän vanhempien ja isovanhempien lupauksena kuhmolaisille lapsille ja nuorille.

Hyvät kuulijat, nuoruudessani 90-luvulla vastasimme puhelimeen kotona ”Seppäsellä”. Lukiossa sain ensimmäisen kännykkäni, jolla pystyi lähettämään tekstiviestejä.  Nyt puhelimen kautta avoinna on koko maailma niin hyvässä kuin pahassa. ”Olla puhelimella” on saanut viimeisen 5 vuoden aikana aivan uuden merkityksen. Maailma muuttuu ja vauhti vain kiihtyy. Maailman muuttuessa ympärillä, kannattaa ankkuroida itsensä johonkin pysyvään. Pysyvään kuten arvoihin. Arvoilla tarkoitetaan toivottua asiaa ja ne ohjaavat meidän ihmisten toimintaa.

Mitä me kuhmolaiset sitten yhdessä toivomme?

Me toivomme turvallisuutta. Me odotamme, että saavutettavat palvelut lisäävät turvallisuuden tunnettamme ja luovat alueemme elinvoimaa. Tämä on vahva viesti myös tuleville hyvinvointialueiden päättäjille. Lääkäriin tulee päästä ja apua saada, kun sitä tarvitsee.

Me toivomme yhdenvertaisuutta. Mielestämme perusoikeudet kuuluvat kaikille.  Otammehan tulevien vuosien tavoitteeksi, että luomme yhdessä Kuhmoon vahvaa yhdenvertaisuuden kulttuuria. Meillä tulee olla myös uskallusta puuttua toimintaan, joka on syrjivää ja yhdenvertaisuusperiaatteiden vastaista. Juuri minä voin valita, että en toiminnallani syrji ketään.

Pidämme kestävää kehitystä merkittävänä arvona. Päämääränämme on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet ja elinympäristö kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Meille kuhmolaisille luonto- ja kulttuurikeskeisyys on tärkeää. Kuhmolaisten metsäsuhde on erityisen kokonaisvaltainen. Luonto on meille tärkeä osa elämää. Kuhmon Kamarimusiikin menestystarina on luonut hedelmällisen pohjan kulttuurielämälle.  Musiikkia, tanssia ja taidetta voi kokea ja harrastaa matalalla kynnyksellä, vauvasta lähtien.

Toivomme avoimuutta. Kuhmon kaupungissa kunnioitetaan avointa päätöksentekoa, jolla edistetään luottamusta ja yhteistyökykyä. Jaamme tietoa organisaation sisällä ja verkostoissa, jotta voimme paremmin palvella ja kehittää toimintaamme. Olemme avoimia uusille ihmisille ja ideoille. Kuhmon kaupunki on luotettava yhteistyökumppani.

Kuhmon kaupunkina teemme lupauksen: tavoittelemme tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta palvellessamme. Kartoitamme säännöllisesti palvelujen toimivuutta ja teemme korjausliikkeitä tarpeen vaatiessa. Tiedotamme palveluista niissä kanavissa, joissa tavoitamme kohderyhmät parhaiten.

Muutokset keskellä ymmärrämme uudistumisen merkityksen. Lupaamme, että Kuhmossa on kaikille tilaa olla luova ja omintakeinen. Ymmärrämme laadun merkityksen kilpailutekijänä. Kaupungin työyhteisössä tunnistetaan se hyvä, mikä tulee säilyttää, ja samaan aikaan uskalletaan kokeilla uutta ja uudistaa toimintatapoja.

Tämän kaiken lisäksi vaalimme yhteisöllisyyttä. Meistä jokainen voi tehdä uudenvuoden lupauksen: Tavoittelen sitä, että Kuhmossa vallitsee me-henki ja yhteistyö.  Luotamme toisiimme ja kohtaamme toisemme ihmisinä. Lupaamme myös, että muualta tulleet saavat osakseen kuhmolaista vieraanvaraisuutta. Lupaamme kaupunkina luoda mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä rakentaa myönteistä yhteisöllisyyttä, joka nähdään voimavarana.

Hyvät kuulijat,

Turvallisuus

Yhdenvertaisuus

Kestävä kehitys

Luonto- ja kulttuurikeskeisyys

Avoimuus

Palvelevuus

Uudistuminen

Yhteisöllisyys

Näiden arvojen pohjalta toivon Sinua mukaan rakentamaan yhä parempaa Kuhmoa. Ilman yhteistä tekemistä ei synny paikan henkeä, ei vetovoimaa eikä pitovoimaa. Ilman yhteistä ponnistelua ei synny tunnesidettä eikä rakkautta paikkaan.

Arvoisat kuulijat,

paikan brändiä ei voi mainostoimistolta ostaa, vaan se tehdään aidoista aineksista kokemusten, tarinoiden, toimintojen ja tekojen avulla. Me kuhmolaiset teemme Kuhmon tulevaisuuden ja maineen.

Kuule kuinka puut puhuvat. Kuule kuinka puut puhuvat on Kuhmon brändislogan. Se ei ole tyhjä huuto tuuleen vaan parhaimmillaan kutsuhuuto. Kuin karjan kutsuhuuto kesäisellä niityllä, joka saa aikaan lehmien jalkojen tömistelyä, suoria häntiä ja kirmaamista kutsujaa kohti. Sellainen on Kuhmon kutsuhuuto ja kuuluu kauas, mikäli me kaikki yhdymme siihen ja kutsuhuudossa kuuluu usko tulevaisuuteen.

Kuhmon kaupungin puolesta toivotan kaikille kuhmolaisille, vapaa-ajanasukkaillemme, Kuhmon ystäville ja kaikille kuulijoille oikein riemukasta ja turvallista uuden vuoden juhlaa. Lisäksi toivotan jokaiselle mitä parhainta menestystä ja terveyttä vuodelle 2022.