Kuhmon kaupungin ympäristö- ja työllisyysprojekti 2018 alkaa maaliskuussa


Projektin ryhmänohjaajaksi on valittu Jorma Kyllönen.

Kuhmon kaupungin ympäristö- ja työllisyysprojekti 2018 käynnistyi ryhmänohjaajan valinnalla. Projektissa työllistettävät henkilöt valitaan Kuhmon kaupungin toimesta, valinnoissa tehdään yhteistyötä Kainuun TE-hallinnon kanssa. Projektiin työllistettävien henkilöiden osalta kiinnitetään huomiota mm. työllistettävän henkilön työttömyyden kestoon sekä henkilön  avoimille työmarkkinoille työllistymisen todennäköisyyteen.

Projektiin työllistettävien henkilöiden ammatillista osaamista kehitetään työllistymisjakson aikana ja heidän on mahdollista saada tukea ammatillisen osaamisen kehittämiseensä mm. Hyvä arki-hankkeen tuottamien palveluiden kautta.

Jos olet kiinnostunut ympäristö- ja työllisyysprojektista, ote yhteyttä TE-hallintoon Kainuun välityömarkkinakoordinaattori Anna Heikkiseen p. 0295 039 035.