Kuhmon kaupungin toimenpiteitä ja ohjeita koronaviruksen johdosta 13.3.2020


Kuhmon kaupunki, Kainuun kunnat ja Kainuun sote-kuntayhtymä seuraavat tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia käynnissä olevaan koronaviruspandemiaan liittyen. Kokoonnumme säännöllisesti etäkokouksiin päivittämään tilannetta ja luomaan ohjeita muuttuvassa tilanteessa.

Kuhmon kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on arvoinut tilannetta ja päättänyt, että kaupunki ryhtyy seuraaviin toimiin suojatakseen kuntalaisia ja henkilöstöä koronaviruksen leviämiseltä. Suositukset perustuvat Kainuun soten, AVI:n, valtioneuvoston ohjeistuksiin ja yhteisiin tilannepalavereihin. Kuhmo-talo tiedottaa omasta toiminnastaan erikseen.

Suositus tapahtumien järjestämiseen Kainuussa:

Tartuntatautilain 58§ nojalla kaikki ei-lakisääteiset järjestetyt tilaisuudet ja kokoontumiset Kainuun alueella suositellaan peruttavaksi. Suositus on voimassa 13.3.2020 alkaen yhden kalenterikuukauden ajan. Lakisääteisissä ja lakisääteiseen rinnastettavissa kokoontumisissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä. Kainuun Pelastuslaitos informoi tiedossaan olevien tapahtumien järjestäjiä rajoituksista. Rajoitukset eivät koske jatkuvaluonteisia avoimia palveluita kuten esim. näyttelyitä tms. missä ihmisvirta on spontaania ja jatkuvaa.

Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 klo 24 asti. Määräys astuu voimaan välittömästi.

Kuhmossa toimet ovat seuraavat ja ovat voimassa 13.3.2020 – 12.4.2020, tai kunnes toisin tiedotetaan.

 1. Seurojen ja järjestöjen ilta- ja viikonloppukäyttö kaupungin kiinteistössä kielletään. Yhdistysten ja seurojen toimintaa ei siten kunnan tiloissa voi järjestää. Näitä tiloja ovat esimerkiksi:
  kaupungin kokoustilat,
  kirjaston kokoustilat,
  nuorisotila,
  Tarinatupa ja
  koulujen salit.
 2. Kaupungin punttisalit suljetaan.
 3. Koulujen ja varhaiskasvatuksen kotimaan retket ja leirikoulut perutaan.
 4. Sotkamon kansalaisopiston tanssin ja lähikontaktia vaativat kurssit keskeytetään kahdeksi viikoksi. Kurssiopiskelijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti.
 5. Musiikkiopiston Muskari-toiminnot keskeytetään kuukaudeksi. Vanhemmille tiedotetaan henkilökohtaisesti. Musiikkiopiston ryhmätoimintoja ja yksilöopetusta jatketaan toistaiseksi.
 6. Kuhmon kaupungin ryhmäliikuntatunnit liikuntatiloissa ja uimahallissa ja muut säännölliset varaukset liikuntatiloissa peruutetaan ajalla 13.3.-12.4.2020. Korvaavista ulkoliikuntatunneista tiedotetaan erikseen.

Tämän lisäksi Kuhmon kaupunki suosittelee

 1. välttämään tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa on paljon ihmisiä
 2. huolehtimaan käsien pesusta ja yskimishygieniasta,
 3. yksittäiset toimijat harkitsevat omia rajoituksia.

Kaupunki ohjeistaa erilaisia tilaisuuksia järjestäviä tahoja käyttämään harkintaa ja tarvittaessa rajoittamaan ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Koulujen ja päiväkotien tilannetta seurataan tiiviisti, ja niistä koskevista mahdollisista rajoituksista tiedotetaan myöhemmin. Koulukuljetusyrittäjiä on neuvottu autojen hyvän hygienian osalta.

Toiminta jatkuu

Uimahalli pidetään avoimena, mutta uimahallilla on otettu käyttöön rajoitettu toiminta allasvälineiden suhteen. Hyvästä hygieniasta on syytä huolehtia ja sairaana ei saa tulla uimahallille.

Nuorisotilat toimivat toistaiseksi normaalisti, mutta ulkopuolisten järjestämää toimintaa tiloissa ei voi järjestää ja nuorisokahvila on peruttu 13.3. illan osalta.

Kirjaston lainaustoiminta ja näyttelytoiminta on toistaiseksi avoinna kirjaston normaalien aukioloaikojen puitteissa. Kirjastolla järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan 13.3.-12.4.2020.

Museotoiminta jatkuu ennallaan.

Musiikkiopiston ryhmätoimintoja ja yksilöopetusta jatketaan toistaiseksi. Muskari-toiminnot keskeytetään kuukaudeksi.

Kaupungin neuvonta pidetään avoimena, mutta suositellaan asiointia puhelimitse Puh. 08 6155 521 tai sähköpostilla kuhmon.kaupunki@kuhmo.fi. Muutoinkin suosittelemme asioimaan kaupungintalolla puhelimitse, koska osa henkilökunnasta on etätöissä.

Kirjastolla järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan 13.3.-12.4.2020.

Vierailut kaupunkiin ja kaupungin omat tilaisuudet

 • Kuhmon kaupunkiin ja sen eri kohteisiin (mukaan lukien Tuupalan puukoulu) suuntautuvat vierailut ja ryhmien vastaanottamiset peruutetaan toistaiseksi.
 • Kuhmon kaupungin omien delegaatioiden ei-välttämättömät vierailut kotimaassa perutaan tai siirretään myöhäisempään ajankohtaan. Kaupungin omat yleisötilaisuudet peruutetaan tai siirretään syksyyn (mm. Kylien Puurobaari, Valokuvanäyttelyn avajaiset Helsingissä Stoassa ja Yrittäjien ilta 23.3.). Omat pienehköt tilaisuudet ja esimerkiksi toimielinten kokoukset järjestetään normaalisti. Paitsi valtuuston kokous peruutetaan 16.3.
 • Olemme peruneet ensiviikon kaupunginhallituksen matkan Helsinkiin ja kaikki hankkeiden ulkomaan ja kotimaan matkat.

Ohje vierailuista osastoilla, hoivayksiköissä ja vastaavissa

 • Hengitystieinfektio-oireisten tai altistusmääritelmän täyttävien henkilöiden vierailu on kielletty. Muutoin noudatetaan yksiköiden ohjeita.

Kokoukset

 • Kokouksiin saa osallistua ainoastaan terveenä.
 • Mikäli on palannut ulkomaan matkalta, tulee mahdollisuuksien mukaan kutsua paikalle varajäsen, mikäli kokous pidetään 14vrk aikana palaamisesta.
 • Kuhmon kaupunki lisää valmiutta sähköiseen kokoustamiseen ja myös kaupungin sisäiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti Skypen-välityksellä.

Käsi- ja lähityöskentelyhygienia

Kättely ja halaaminen tervehdittäessä lopetetaan kaupungin toimipisteillä toistaiseksi, mistä tiedotetaan ovilla erillisin kyltein. Käsien pesemisestä ohjeistetaan vesipisteillä erillisin selkein ohjeistuksin.

Matkustaminen ja matkalta paluu omalle henkilökunnalle

Kaikesta työhön liittyvästä matkustamisesta ulkomailla pidättäydytään toistaiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat perutaan tai siirretään. Kotimaan työmatkustaminen pyritään korvaamaan etäyhteyksillä. Ei-välttämättömiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin, jotka edellyttävät matkustamista, ei osallistuta toistaiseksi.

Henkilökuntaan kuuluvista ne, jotka palaavat ulkomailta työ- tai vapaa-ajan matkalta, keskustelevat esihenkilön kanssa töihin paluun ajankohdasta ennen työpaikalle tuloa. Suomen Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi on mahdollisuus pitää vapaaehtoisesti vuosilomia (myös tulevia) tai sopia korvaavasta työstä. Työehtosopimuksien ohjeistusta noudatetaan.

Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Epidemia-alueeksi luetaan nyt kaikki ulkomaat myös Kostamus.

Matkustaminen ja matkalta paluu lapset, nuoret, opiskelijat (myös aikuiset kansalaisopiston ja musiikkiopiston opiskelijat).

Suomen hallitus suosittaa, että epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Epidemia-alueeksi luetaan nyt kaikki ulkomaat. Suositus koskee kaikkea koulutusta myös kansalaisopistoa ja musiikkiopistoa sekä taiteen perusopetusta.

Kuhmossa lukiolaisilla ja yläkoululaisilla opiskeluvälineet ovat mukana jatkuvasti ja ala-koulun osalta vanhemmille informoidaan välineistä Wilman kautta. Koulut varautuvat etäopetuksen käyttöönottoon.

Etätöiden tekeminen

Kaupungissa varaudutaan etätöiden tekemiseen. Toistaiseksi noudatetaan kunnan etätyöohjetta soveltuvin osin kuitenkin niin, että etätyötä saa tehdä myös kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti tai pidempään. Esihenkilöt kartoittavat alaisestaan henkilöstöstä ne, joilla on mahdollisuus tarvittaessa tehdä etätöitä. Kannettavien työkoneiden VPN-yhteyden toimivuus varmistetaan esimiesten toimesta. Esihenkilöiden tulee huolehtia etätyöviikkojen työn ohjeistuksesta ja tavoitteiden asettamisesta etätyöskentelyn ajaksi.

Kannettavat tietokoneet tai tabletit otetaan tästä lähtien työpäivän jälkeen mukaan kotiin, jotta etätyön tekeminen on kotoa käsin tarvittaessa mahdollista.

Johtoryhmä ohjeistaa etätyöohjeesta mahdollisessa poikkeustilanteessa – kuten karanteenissa – erikseen.

Esihenkilön kanssa on syytä neuvotella etätyöstä tai korvaavasta työstä, mikäli työntekijällä on jokin perussairaus (kuten sydän- ja verisuonitauti, keuhkosairaus tai diabetes) ja asiakaskontakteja.

Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairaspäivärahaan. Oireeton työntekijä on ensisijaisesti työnantajan palveluksessa. Mikäli karanteeni katsotaan välttämättömäksi, syntyy oikeus tartuntatautilain mukaiseen sairauspäivärahaa vastaavaan päivärahaan.

Kaupungilla on tarkemmat ohjeet sen suhteen, missä tilanteessa henkilön katsotaan olevan työkykyinen ja hänellä on mahdollisuus etätyöhön.

Sairastapaukset

Kaupungin työntekijät voivat kuumetaudissa ja hengitystieoireista kärsittäessä toistaiseksi olla pois esihenkilön luvalla omalla ilmoituksella viisi päivää aiemman neljän päivän sijasta. Normaaleissa sairastapauksissa asioidaan työterveyshuoltoon.

Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, noudatetaan Kainuun soten ohjeita.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronavirus-covid-19-epaily-miten-toimitaan

https://sote.kainuu.fi/uutiset/viranomaisohjeet-koronavirus-covid-19-leviamisen-rajaamiseksi

Tiedottaminen

Kainuun sote-kuntayhtymä ja Kuhmon kaupunki tiedottavat ja ohjeistavat koronavirukseen liittyvistä toimenpiteistä säännöllisesti. Tuorein tieto lisätään mahdollisimman nopeasti kaupungin internet-sivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Kaupunginjohtaja vastaa viestinnästä ja ohjeistaa viestinnän suhteen johtoryhmän kanssa. Yhteydenotot ja kysymykset kunnan koronavirukseen liittyviin toimenpiteisiin, ohjeistuksiin ja varautumiseen ohjataan kaupunginjohtaja Tytti Määtälle, 044 7255 220.

Varautuminen

Kaupungin johtoryhmän jäsenet ja kaikki esihenkilöt edellytetään olemaan tavoitettavissa ympäri vuorokauden työnumerosta toistaiseksi. Ylitöihin tulee varautua. Kaupungin varautumisen johtoryhmä ja yhtiöiden toimitusjohtajat tapaavat seuraavan kerran 16.3. klo 9.00 etäyhteyksin. Mukana on Kainuun soten johto.

Kaupunginjohtajan terveiset

Mitään syytä paniikkiin ei ole, mutta varaudumme myös siihen, että valtion tai AVI:n toimesta tiettyjä palveluja määrätään laitettavaksi kiinni.

Kaupungin varautumisessa on olennaista, että pystyisimme kunnissa turvaamaan yhteiskunnan toiminnan normaaliolojen häiriötilanteissa mahdollisimman pitkään. Osa tätä ovat terveydenhuolto, koulut, päiväkodit ja vaikka teiden auraus.

Töistä, koulusta ja päiväkodista poisjääminen, jos on flunssan oireita, käsien pesu ja kaikenlaisten matkojen välttäminen ja etätöiden tekeminen matkalta palaamisen jälkeen ovat sellaisia toimia, joilla nimenomaan pyritään turvaamaan yhteiskunnan toiminnot ja riskiryhmässä olevien ihmisten terveys.

Muistutamme myös, että sairasta lasta ei kannata viedä nyt isovanhemmille hoitoon. Yli 65 vuotiaat kuuluvat riskiryhmään.

 

13.3.2020

Kuhmon varautumisen johtoryhmä