Kuhmon kaupungin tiedote yli 70-vuotiaille


Ohjeita yli 70-vuotiaille, omaisille ja vapaaehtoisille
- Mistä saat apua?
- Miten voimme auttaa Kuhmossa?

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi heikentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän.

Kuhmon kaupunki suosittelee noudattamaan valtioneuvoston toimintasuositusta. Mikäli on aivan välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla asiointikyydissä saa olla vain yksi yli 70-vuotias kerrallaan.

Asioinnissa suositellaan käyttämään pankkikortin lähimaksuominaisuutta.

Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun se tehdään sosiaalisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

 

Mistä apua Kuhmossa?

Välttämättömän asioinnin (ruoka, elintarvikkeet, lääkkeet tms.) turvaamiseksi ota yhteyttä ensisijaisesti ystäviin, läheisiin, omaisiin ja naapurustoon.

  • Kuhmon kaupunki ottaa yhteyttä ja tavoittelee kaikkia yli 70-vuotiaita koronatilanteen johdosta. Puhelussa kerrotaan tuen ja avun mahdollisuuksista sekä varmistetaan samalla, että jokainen ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen poikkeusolojen aikana. Kuhmon kaupungilta asiointipalvelutarpeita kartoittavat Hilkka Komulainen, Jussi Heikkinen ja Irma Kilponen.
  • Asiointipalvelutarpeen kartoitukseen voi vastata myös nettikyselyllä. On tärkeää, että myös he, joilla asiat on jo hoidossa, ja joilla on taito vastata netissä, vastaavat kartoitukseen. Näin he auttavat ja nopeuttavat Kuhmon kaupungin työntekijöiden soittourakkaa merkittävästi.
  • Kuhmon kaupungin neuvontapalvelu arkisin poikkeusoloihin liittyvissä kysymyksissä (ei terveysneuvontaa) kaupungin vaihde 08 615 5521 (klo 9–15) sekä
    palvelunumerot 044 725 5295 ja 044 725 5396 (klo 8–17)

 

Asiointi:

Välttämättömän asioinnin (ruoka, elintarvikkeet, lääkkeet tms.) turvaamiseksi ota yhteyttä ensisijaisesti ystäviin, läheisiin, omaisiin ja naapurustoon. Jos omaiset tai lähipiiri eivät voi Kela-kortilla hakea apteekista lääkkeitä, yli 70-vuotias voi hakea ne toistaiseksi itse. Kysy neuvoja myös omasta apteekistasi. Puolesta asioinnin sähköisen valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelussa

 

Kauppa- ja ateriapalvelut:

Hyödynnä yritysten kotiin kuljetusta. Useat kaupat ja ravintolat tarjoavat maksullista kotiinkuljetusta. Monet kaupat ovat suunnanneet aukioloaikoja yli 70-vuotiaille, jotta he voisivat käydä itse asioilla, jos omaiset tai lähipiiri eivät voi auttaa. Kuhmon kaupungin nettisivuilta löytyy yrityksiä, jotka toimittavat ruokaostoksia ja ruoka-annoksia kotiovelle: www.kuhmo.fi/ajankohtaista/ruokaa-kotiovelle

Apua voit saada myös järjestöiltä (Suomen Punainen Risti, kyläyhdistykset jne.) ja seurakunnista. Huomioi, että joidenkin järjestöjen apu voi olla myös maksullista.

 

Tietoa verkossa:

Kuhmon kaupungin Internet-sivuilla on myös paljon kuntakohtaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa ajankohtaisista asioista koronavirusepidemiaan liittyen. Kainuun yhteisen verkkopalvelun kautta löydät kaikki Kainuun kuntien, kuntayhtymien ja kuntien yhdessä omistamien yhtiöiden palvelut.

Kainuun alueella toimii useita yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat maksullista palvelua. Näitä palveluja ovat esimerkiksi asiointi, siivous, saattajapalvelut ja ruokapalvelu.

Kuntalaiset voivat hakea tietoa Kuhmossa toimivista yrityksistä Kainuun soten Internet-sivuilta suora linkki yritysten yhteystietoihin. Kainuun alueen palveluntuottajista löytyy tietoa myös hyvinvoinnin palvelutarjottimesta ja Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä -sivulta.

Ikääntyneiden kainuulaisten asiakasohjaus on keskitetty Kainuun sotessa. Asia­ka­soh­jaa­jat neu­vo­vat, oh­jaa­vat ja tu­ke­vat ikään­ty­nei­tä kun­ta­lai­sia asiois­sa, jot­ka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Ikään­ty­neil­le se­kä hei­dän lä­hei­sil­le tar­jo­taan yleis­tä van­hus­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää tie­toa, ker­ro­taan eri pal­ve­lu­vaih­toeh­dois­ta, huo­mioi­daan asiak­kaan tar­peen mu­kaan omais­ten ja lä­heis­ten an­ta­ma apu se­kä jul­ki­sen, yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lut.

Lisätietoja Kainuun soten palveluohjaus ja -neuvonta sivustolta.

Kainuun soten asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00–15.00 ja perjan­tai­na klo 9.00–14.00 tai lähettää sähköpostia: pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

 

Entä jos apua ei saa ja sinulla on taloudellisia ongelmia?

Jos läheiset, naapurit, omaiset tai muut tahot eivät voi auttaa ja sinulla on taloudellisia ongelmia ota yhteyttä Kuhmon toimipisteen aikuissosiaalityöhön.

Yhteydenotot mieluiten ma–pe klo 8–10 välillä numeroon 044 797 0316.

 

Nyt tarvitaan myös vapaaehtoisten apua – kuinka sinä voit auttaa?

Läheiset ihmiset ja naapurit ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Kysy läheiseltäsi tai naapuriltasi, tarvitseeko hän apua. Ensisijaisesti tulee aina selvittää olisiko apua asiointiin saatavissa henkilön lähipiiristä, ystävistä tai naapureista ja viime kädessä kunnan on järjestettävä asiointi. Monet kunnat keräävät parhaillaan yhteyshenkilöitä vapaaehtoistyöhön.

Jos haluat ilmoittautua vapaaehtoistoimijaksi Kuhmon alueelle, voit ilmoittautua Kuhmon kaupungin maaseutusihteeri Susanna Eskola susanna.eskola@kuhmo.fi, p. 044 725 5280.

Suomen Punainen Risti alkaa koordinoimaan vapaaehtoistyötä ja toimii viranomaisten apuna Kainuun alueella. SPR:n vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua internetissä Tule vapaaehtoiseksi -sivulla sekä Vapaaehtoiseksi koronaepidemian aikana Kainuun alueella -sivulla.