Kuhmon Kaupungin TIEDOTE / 8.1.2018 sähkökatkokset


Kuhmon Kaupungin TIEDOTE / 8.1.2018

Tykkylumen aiheuttamat sähkönjakeluongelmat ovat Kuhmossa ohi. Pelastustoimi on purkanut vaaratiedotteen ja luopui yleisjohtovastuusta tänään klo:14.15. Myös kaupunki on näin ollen palannut normaaliin perusvalmiuteen.

Kaupungin toimesta tutkitaan tykkylumitilanne taajamassa palvelukiinteistöjen sekä haja-asutusalueella kyläkoulujen ympäristöissä ja tehdään tarvittaessa toimenpiteet tykkylumien poistoon liittyen.

Loiste Oy muistuttaa, että tykkylunta on yhä runsaasti puustossa. Maastossa liikkumista kannattaa välttää, sillä puita katkeilee ja niiden latvuksia tippuu maahan. Lumikuorman alla taipuneet puut voivat olla jännitteisiä ja vaaraksi, jos niitä raivataan ilman asiantuntemusta. Myöskään töitä tekevien koneiden läheisyyteen ei pidä mennä

 

Nyt on hyvä tarkastaa sähköt myös kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti. Sähkönjakeluverkon automaatio ei tunnista kaikkia pienjänniteverkon sähkökatkoja, joten korjaustyön nopeuttamiseksi pyydämme ilmoittamaan vielä sähköttä olevista kiinteistöistä Loiste Sähköverkon vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500 (maksuton).

Myös Kainuun sote pitää yllä tehostettua valmiutta, eli on edelleen varautunut auttamaan kainuulaisia sähkökatkojen tai niiden jälkiseurausten vuoksi.

Ulkopaikkakuntalaiset asentajat olivat antaneet paljon kiitosta Kuhmon kaupungin järjestämästä muonituksesta ja että heille oli järjestetty ruokaa ennen kaikkea yö ajaksi.  Otamme kiitokset lämmöllä vastaan!  Haluamme lähettää puolestamme lämpimät kiitokset maastossa töitä tehneille asentajille ja konekuskeille.

Kuhmon kaupungin johtoryhmä kiittää viranomaisia yhteistyöstä sekä kaikkia tilanteen hoitoon osallistuneita tahoja sekä omaa henkilökuntaansa. Vapaaehtoisille ja kylien yhteyshenkilöille aivan erityinen kiitos. Kaupunki tulee järjestämään myöhemmin ilmoittamanaan ajankohtana palautepalaverin kylille ja halukkaille tahoille koskien tilanteen hoitoa ja varautumista tuleviin vastaaviin tilanteisiin.  Järjestämme myös sisäisesti oman palautepalaverin oman henkilökunnan kanssa.