Kuhmon kaupungin hankintaohjeet päivitetty


Kuhmon kaupunginhallitus hyväksyi 7.8. kaupungin uudet hankintaohjeet. Hyväksytty hankintaohje koskee pienhankintoja ja EU-kynnysarvot alittavia hankintoja. Hyväksytty hankintaohje otetaan käyttöön heti.

Kuhmon kaupungin tavoitteena on olla vastuullinen, tehokas ja tasapuolisesti kaikkia kohteleva hankintayksikkö. Lisäksi tavoitteena on, että paikalliset yritykset pystyvät jättämään tarjouksia kunnan hankintoihin.

Kaupungin hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin kaupungin tulosyksiköihin ja konserniyhtiöihin.

Kuhmon kaupungilla on käytössä Cloudia-hankintajärjestelmä. Pienhankintojen osalta tarjouspyynnöt toimitetaan Cloudian kautta ja tarjouspyynnöt liitteineen pyydetään toimittamaan järjestelmän kautta.

Löydät  hankintaohjeen  kaupungin www-sivujen Työ- ja yrittäminen -välilehdeltä.

 

Eija Jansson
talousjohtaja