Kuhmon kaupungille rahoitus TOIVO -hankkeeseen – koordinaattori valittu


Kuhmon kaupungille on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksen päätöksellä rahoitus
TOIVO -hankkeelle.

Se on hanke toivon, tulevaisuuden uskon ja hyvinvoinnin varmistamiseksi Kuhmon mikroyrittäjien, pk-yritysten ja kaupungin henkilöstön keskuudessa. Kuhmon kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Kuhmon Naisyrittäjät ry, Kuhmon yrittäjät ry, MTK ja Idän Taiga ry.

Hankesuunnitelmassa kustannuksiin sisältyy ostopalveluna koordinaattorin kustannus. Hanke vaatii paljon yksittäisiä toimenpiteitä ja yhteydenpitoa eri osallisten välillä. Sen takia hankkeeseen tarvitaan koordinaattori, joka hoitaa hankkeen yhteydenpidon, koordinoinnin ja organisoinnin hankkeessa.

Koordinaattoripalvelujen tuottajaksi valittiin T:mi Sirpa Keränen 11.6.2020.

Koordinaattorin palvelujen hankinnasta järjestettiin kilpailutus. Tarjouspyyntö oli avoinna Cloudian pienhankintapalvelussa ajalla 22.5.–1.6.2020. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 27 toimijalle. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme. Myös palveluita TOIVO-hankkeessa tarjoavat yritykset on kilpailutettu ja valintapäätös tehty 24.6.2020.

Seuraavaksi koordinaattori lähtee suunnittelemaan hyvinvointipalvelujen lukujärjestystä. Lukujärjestyksestä työntekijä tai yrittäjä voi valita hyvinvointia tukevia palveluja. Lukujärjestyksen on määrä olla valmis elokuussa. Toisena osiona suunnitellaan yritysten ja työnantajien henkilöstölle suunnattuja palvelukokonaisuuksia. T:mi Sirpa Keränen on yhteydessä yrityksiin ja palvelujen tarjoajiin heinäkuun loppupuolella.