Kuhmon kaupungilla uusi viestinnän harjoittelija


Kuhmon kaupungilla on aloittanut 8.6. uusi viestinnän harjoittelija Riina Huotari. Korkeakouluopintoihin kuuluva harjoittelu kestää kaksi kuukautta.

Huotari opiskelee Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa medianomiksi, suuntautumisenaan journalismi. Opintoihin kuuluu myös viestinnän opinnot. Takana on nyt kaksi vuotta opiskelua.

Vaikka opinnot ovat vieneet muualle, tuntui kotipaikkakunnalle harjoitteluun hakeminen Huotarin mukaan luontevalta.

“Oikeastaan heti opintojen alussa oli selvää, että haluan suorittaa ainakin yhden harjoittelun Kuhmossa. Kaupungin viestintä tuntui mielenkiintoiselta ja monipuoliselta paikalta tutustua viestinnän työhön”, Huotari kertoo.

Viestinnän harjoittelun työkuvaan kuuluu muun muassa kaupungin sosiaalisen median päivittäminen, tiedotteiden laatiminen sekä matkailuinfossa toimiminen.

”Haluamme tarjota nuorille mahdollisuuksia ja harjoittelu on hyvä keino siihen. Erityisen mieluisaa on kun voi tarjota mahdollisuuksia kuhmolaislähtöisille nuorille.”, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kommentoi.

 

Lisätiedot:

Riina Huotari
Viestinnän harjoittelija, Kuhmon kaupunki
040 749 1848
riinahuotarityo@gmail.com

Tytti Määttä
kaupunginjohtaja
Puh. 044 7255 220
tytti.maatta@kuhmo.fi