Kuhmon evakuointikeskuksen esittelyssä runsaasti kävijöitä


Kuhmon evakuointikeskus on tänään esitelty avoimessa yleisötapahtumassa. Tapahtumaan osallistui yli kaksi sataa kiinnostunutta kuntalaista.

”Kuhmon esittelypäivä on suunniteltua jatkoa viranomaisten yhteiselle päätökselle informoida kuntien asukkaita valmiudesta ja varautumisesta. Vastoin yleistä käsitystä esittelyt eivät liity Ukrainan sotaan tai yleiseen turvallisuustilanteeseen, mutta ymmärrettävästi ne tuovat asiaan lisäpohjaa”, kertoo Päivi Ahola-Anttonen Kainuun soten aikuissosiaalipalveluista.

Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun soten, Kuhmon kaupungin ja seurakunnan, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä Suomen Punaisen Ristin ja Kainuun Nuotan järjestämässä tapahtumassa tavoitteena oli tehdä eri toimijoiden kokonaisturvallisuustyötä tunnetuksi sekä tiedottaa myös kotitalouksien omatoimisesta varautumisesta.

Tapahtuma oli samalla myös evakuointikeskuksen toiminnallinen harjoitus. Kävijät kirjattiin sisään ja keskuksen eri toiminnot olivat käytössä kuten se olisi tositilanteessakin.

”Turvallisuusasiat ovat nyt vahvasti läsnä suomalaisten keskusteluissa”, toteaa Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

”Kainuussa valmiussuunnittelu on vahvalla pohjalla etenkin sujuvan yhteistyön vuoksi.  Viranomaisten tehtävänä on myös jakaa tietoa ja vastata asukkaiden kysymyksiin. Sen vuoksi olemme täällä vastuuviranhaltijoiden kanssa läsnä, jotta voimme keskustella ihmisten kanssa”, korostaa Määttä.

Evakuointikeskus otetaan käyttöön vain viranomaisten määräyksestä

Kuhmon evakuointikeskus on suunniteltu Kuhmo-talolle, joka mahdollistaa tarvittaessa tilapäisen majoittamisen tai pesu- ja ruokailumahdollisuuden useammalle sadalle henkilölle. Evakuointikeskusta voidaan tarvita esimerkiksi suuronnettomuuksien varalta tai, jos kunnan alueelta joudutaan siirtämään asukkaita pitkittyneen sähkökatkon sattuessa tai vedenjakelun häiriötilanteissa. Evakuointikeskukset otetaan tarvittaessa käyttöön pelastusviranomaisen määräyksestä.

Evakuointitoimet ja väestön auttaminen edellyttävät laajaa yhteistyötä – viranomaisina toimivat sekä pelastuslaitos että kunta ja sosiaali- ja terveydenhuolto, mutta myös järjestöillä ja muilla yhteisöillä on oma tärkeä osansa.

Kainuussa evakuointikeskusten esittelyt jatkuvat Ristijärvellä 15.marraskuuta.

Voit katsella kuvia tapahtumasta Kuhmon kaupungin Facebook-päivityksestä.