Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) –hanke aloitti 1.1.2019


Kuhmon kaupunki yhdessä Kuhmon Työvireen kanssa on käynnistänyt 1.1.2019 kolme vuotisen ELSA –hankkeen. Hankkeessa kehitetään Kuhmoon uudenlainen yritystyöllistämisen malli.

Kuhmossa hankkeelle on tarve, koska tällä hetkellä työnantajilla on työvoiman rekrytoinnissa haasteita - osa yrityksistä kokee jopa työvoimapulaa. Samaan aikaan Kuhmossa on työttömänä henkilöitä, joiden osaamisen kehittämisen ja mahdollisten tukitoimien avulla työllistyminen olisi mahdollista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja työnhakijoiden poluttamisella työvoimapulasta kärsiviin yrityksiin Kuhmossa ja Sotkamossa.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat 18-29 –vuotiaat ja yli 55-vuotiaat kuhmolaiset työnhakijat, Kuhmon ja Sotkamon yritykset sekä Kuhmon kaupunki, jonka työllistämistoimintoja ja niihin ohjautumista pyritään kehittämään. Työnhakijat ohjautuvat hankeosallistujiksi Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta.

Hankkeessa työnhakijoita ohjataan työllistymisen polulla, jossa heillä on mahdollisuus osoittaa työtaitonsa ja kokeilla niitä ennen yritykseen siirtymistä. Polutus on monivaiheinen, jonka aikana kartoitetaan työnhakijan halukkuus ja valmiudet työllistymiselle. Työnhakijat osallistuvat mm. ammattikartoitukseen, heitä tuetaan valmistautumisessa yrityksissä työskentelyyn, he saavat kokeilla työsuoritteita ja viimeisessä vaiheessa aloittaa työskentelyn työtehtävissä. Tarvittaessa työntekijälle voidaan suunnitella myös tutkintoon tähtäävä opinnollistamisprosessi.

ELSA –hankkeen henkilöstö etsii ja kartoittaa Kuhmon ja Sotkamon alueen yrityksistä opinnollistavia työpisteitä. Kaupunkiorganisaation sisällä tällaisia toimintaympäristöjä on mm. Woodpoliksessa, Työpajalla ja Työvireen oppimisympäristöissä.

Kuhmon kaupungille on myönnetty hankkeeseen ESR-rahoitus.

Lisätietoja hallintojohtaja Juhana Juntunen p. 044 725 5222