Kuhmon aluetunnisteet ovat nyt kaikkien käytettävissä – Kuhmolaiset yritykset hyödyntävät aluebrändiä


Kuhmon kaupunki on saanut valmiiksi alueidentiteetin pääsisällöt ja ohjeistukset osana alueen vetovoimaa vahvistavaa alueidentiteetin johtamistyötä. Tammikuussa hyväksytty brändistrategia on toiminut pohjana nyt tehdyille aineistoille ja konkreettisille työkaluille, joita kaikki alueen toimijat voivat veloituksetta hyödyntää.

Kuhmo-Runo tuo esiin ja vahvistaa Kuhmoa Kalevalaisena kirjallisuuskaupunkina. Se on toteutettu kuhmolaisin voimin. Runon laati Runolaulu-akatemia Pekka Huttu-Hiltusen johdolla.

 

Kuhmon brändi

”Yritysten intressinähän on lisätä Kuhmon yhteistä vetovoimaa, koska se edistää myös omaa kaupankäyntiä ja tunnettuutta. Siksi yritykset ottavatkin mielellään kaikki valmiiksi työstetyt bränditunnisteet käyttöönsä. On todella hyvä, että nyt on saatavissa laadukkaat originaalit ja helpot ohjeet, joiden avulla tunnisteet voidaan nopeasti ottaa käyttöön.”, iloitsee Kuhmon Yrittäjien puheenjohtaja Veijo Malinen.

Kuluneen kevään aikana Kuhmon kaupunki on tuottanut digitaalisen brändialustan sekä uusia materiaalia yritysten, yhdistysten ja alueen toimijoiden käyttöön. Kaikki tehdyt aluetunnisteet ovat kaikkien vapaassa käytössä ja löytyvät kaupungin nettisivuilta hyvin ohjeistettuna. Uusi Tehty Kuhmossa -tavaramerkki kertoo kuluttajille tuotteen alkuperästä ja edustaa kuhmolaisia tuotteita ja palveluita.

”Aivan kuten metsä uusiutuu, myös Kuhmon on aika uudistua. Nyt on aika ottaa käyttöön uudet alueemme erilaistavaa vetovoimaa lisäävät työkalut. Alueen vetovoimaisuus on erityisen tärkeä yritystoiminnan kannalta. Hyvä vetovoima tukee liiketoimintaa laajasti ja on erityisen tärkeä asiakkaiden ja rekrytoinnin näkökulmasta. Tehty Kuhmossa -merkki on tarkoitettu vauhdittamaan paikallisten yrittäjien kaupankäyntiä.” , sanoo kehitysjohtaja Soile Holopainen, Kuhmon kaupungilta.

Kuhmon Sammon Takoja

Kuhmon Sammon Takoja viestii kuhmolaisesta taidosta. Aluebrändi vahvistuu kesän aikana uudella aluetunnisteella. Kuhmolaista taitoa edustava Kuhmo-hahmo, Kuhmon Sammon Takoja nimetään ensimmäisen kerran syyskuun 3.9.2021 Taiteiden Yö -tapahtumassa. Kuhmon Sammon Takoja -hahmon avulla nostetaan esiin kuhmolaisia taitajia ja taitoja sekä tehdään Kuhmoa tunnetuksi osaavana alueena.

”Vuosittain valittava Sammon Takoja on henkilö, joka on merkittävällä tavalla edistänyt taidon ja laadukkuuden toteutumista. Hän ylläpitää taitojaan ja auttaa myös siirtämään sitä uusille sukupolville.”, kertoo kehitysjohtaja Holopainen.

Kuhmon Sammon Takoja löytyy kaupunkilaisten ja asiantuntijaraadin yhteistyöllä. Asiantuntijaraatiin on kutsuttu maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistys ry:n edustaja Eero Holstila, Kuhmon kaupungin valtuuston pj Tuomas Kettunen, Kuhmo-talon toimitusjohtaja Mikko Nortela, Kulttuurikeskus Juminkeon toimitusjohtaja Olga Zaitseva, Kuhmon Yrittäjät ry:n pj Veijo Malinen, Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha Woodpoliksen edustaja taloustieteiden maisteri Tuulikki Huusko, Nuorisovaltuuston pj. Anni Piirainen. Kuhmon Sammon Takoja –hahmopiirros on tilattu kuhmolaiselta taitelija Marko Raassinalta.

Kuhmo on päättänyt olla Suomen metsäkeskeisin kaupunki, joka on tunnettu korkeatasoisesta musiikki- ja kirjallisuuskulttuurista, erityisesti kamarimusiikista ja Kalevalasta sekä yhteisöllisestä elämäntavasta, jossa arvostetaan hyvän jakamista, osaamista ja laatua. Muita alueen vetovoimaa edistäviä tunnisteita ovat: Kuhmo-musiikki, Kuhmo-runo, kuusi-ikoni, logo, sloganista sekä tunnisteväristä ja fonteista.

Lisätietoja antavat

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, p. 044 725 5220
Kehitysjohtaja Soile Holopainen, p. 044 725 5304
Toimitusjohtaja Veijo Malinen, p. 0500 281 321