Kuhmolaiset yritykset ja Kuhmon kaupunki tukemaan Ukrainaa


Kainuulaiset yritykset ja Kuhmon kaupunki reagoivat Ukrainan tilanteeseen ja lähtevät tukemaan Suomen Punaisen Ristin (SPR) toimia ja humanitäärisen avun antamista Ukrainassa.

Kuhmo Oy lahjoittaa Suomen Punaiselle Ristille 75 000 euroa Ukrainan humanitäärisen katastrofin tuhojen lieventämiseen ja korjaamiseen. Oy CrossLam Kuhmo Ltd taas tukee puhjenneen kriisitilanteen helpottamista lahjoittamalla 12 500 euroa SPR:n toimintaan ja apuun Ukrainassa. Kuhmon kaupunki puolestaan lahjoittaa SPR:n toimintaan noin yhden euron asukastaan kohden eli 8000 euroa.

”Inhimillinen kriisi on äärimmäisen valitettavaa ja järkyttävää. Ukrainassa nähdään parhaillaan tapahtumia, jotka ovat jäänne menneisyydestä, eivätkä kuulu tälle vuosituhannelle”, toimitusjohtajat Tommi Ruha ja Jukka Silvennoinen toteavat. Vetoamme kaikkia tahoja ponnistelemaan tehokkaasti ja pyyteettömästi välittömän aselevon saavuttamiseksi ja rauhan palauttamiseksi Eurooppaan.

Yhtiöissä toivotaan samalla, että mahdollisimman moni yritys Kuhmossa, Kainuussa ja koko Suomessa lähtee mukaan sopivaksi katsomallaan tukisummalla tai jollakin muulla konkreettisella tai vaikuttavalla tavalla tilanteen helpottamiseksi.

”Kuhmolaisten yritysten ja suomalaisten kuntien antama humanitäärinen tuki on tärkeä
osoitus solidaarisuudesta ukrainalaisille”, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toteaa.

Kainuussa sijaitsevan Kuhmon kaupungin asukasluku on noin 8000 asukasta. Suomen ja
Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka sijaitsee
noin 65 kilometrin päässä Kuhmon keskustaajamasta.

Lisätietoja

Tommi Ruha
toimitusjohtaja, Kuhmo Oy
p. 050 410 3845
tommi.ruha@kuhmo.eu

Jukka Silvennoinen
toimitusjohtaja, Oy CrossLam Kuhmo Ltd
p. 041 313 6020
jukka.silvennoinen@crosslam.fi

Tytti Määttä
Kuhmon kaupunginjohtaja
p. 044 725 5220
tytti.maatta@kuhmo.fi