Kuhmo – tänään ja huomenna?


Toteutimme yhteistyössä Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa kyselyn alueemme kehittämisestä 14.-23.1.2020. Kaupunginjohtaja Tytti Määttä käy läpi suorassa Facebookin livevideolähetyksessä torstaina 12.3.2020 klo 18.00 alkaen alustavasti muutamia keskeisempiä tuloksia.

Lähetys on kaupungin omalla Facebook –sivustolla. Livelähetysten aikana on mahdollista vielä vaikuttaa. Lähetys kestää puolesta tunnista tuntiin osallistujien aktiivisuudesta riippuen.

Toukokuun 7. päivä järjestetään Kuhmossa kaikille avoin työpaja klo 17.00 alkaen Kuhmon kaupungintalolla neuvottelutila Koskessa (valtuustosali). Kyselyssä tärkeäksi koettujen aihealueiden ympärille muodostetaan vapaita verkostoja, joissa kehitystyötä tehdään yhdessä. Myöhemmin hanke järjestää opintomatkan kohteeseen, josta verkostot saavat uusia ideoita ja rohkaisua toimintaansa.

Kyselyn taustalla on Vapaat verkostot -hanke, jossa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista ja ideoista lähtien. Kyselystä saatuja vastauksia ja näkökulmia hyödynnetään hankkeen toimenpiteiden valmistelussa, uuden ohjelmakauden Leader-strategiatyössä sekä kaupungin kehittämisessä.

Lisätietoja hankkeesta Elävä Kainuu Leader ry:n Vapaat verkostot -hankkeen nettisivuilla.