Kuhmo – tänään ja huomenna?


Toteutamme yhteistyössä Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa kyselyn alueemme kehittämisestä. Kysely on avoinna 14.-23.1.2020.

Kyselyn neljään kysymykseen voi vastata tästä tai Kuhmon kaupungin Facebook-sivustolla (20.1.-23.1.2020).

Kyselyn taustalla on Vapaat verkostot -hanke, jossa aktivoidaan kansalaisia sekä eri toimijatahoja osallistumaan paikalliseen kehittämiseen. Tarkoituksena on hakea ratkaisuja ja kehittää toimintatapoja kansalaisten tarpeista ja ideoista lähtien. Kyselystä saatuja vastauksia ja näkökulmia hyödynnetään hankkeen toimenpiteiden valmistelussa, uuden ohjelmakauden Leader-strategiatyössä sekä kaupungin kehittämisessä.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä käy läpi suorassa livevideolähetyksessä ke 19.2.2020 klo 18.00 alkaen katsauksessaan alustavasti muutamia keskisempiä tuloksia. Lähetys on kaupungin omalla Facebook – sivustolla. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn oman paikkakuntansa kehittämiseksi. Myös livelähetysten aikana on mahdollista vielä vaikuttaa. Lähetys kestää puolesta tunnista tuntiin osallistujien aktiivisuudesta riippuen.

Huhtikuussa järjestetään Kuhmossa kaikille avoin työpaja. Kyselyssä tärkeäksi koettujen aihealueiden ympärille muodostetaan vapaita verkostoja, joissa kehitystyötä tehdään yhdessä. Myöhemmin hanke järjestää opintomatkan kohteeseen, josta verkostot saavat uusia ideoita ja rohkaisua toimintaansa.

Lisätietoja hankkeesta Elävä Kainuu Leader ry:n Vapaat verkostot -hankkeen nettisivuilla.