Kuhmo esittää Kainuun kunnille ja maakunnalle sitoutumista puurakentamiseen


Yli puolet biotalouden liikevaihdosta tulee metsä- ja puutuoteklusterilta. Kainuu elää metsistään. VTT on arvioinut, että yksi työpaikka Kuhmo-yhtiön sahalla poikii viisi toimintaympäristöön. Puurakentaminen on saksalaisten tutkimusten mukaan jopa 12 kertaa ekotehokkaampaa kuin teräsbetonirakentaminen. Puu rakenteissa on ilmastonmuutosta hidastava älyteko. Myös aluetalouden kannalta puu on tehokas materiaali. Yksi euro julkiseen puurakentamiseen poikii Ruralia-instituutin mukaan 2,70 € aluetalouteen, mikäli raaka-aineet tulevat lähialueelta. Kainuun metsävarat ovat rikkaat ja hakkuiden määrää voidaan kestävästi kasvattaa.

Julkisella rahalla toteutettuja puurakentamiskohteita kuten Kajaanin rakennettua uutta hoivakotia ja Tuupalan uutta puukoulua ja Kantolan puutuoteklusteria ja kainuulaisia puutuoteyrityksiä kannattaa ylpeänä tuoda esille. Tuupalan puukouluun onkin tutustunut jo sen rakennusaikana 1420 kuntapäättäjää, rakennusalan ammattilaista ja kansainvälistä puutuoteasiakasta Kiinaa myöten. Tuupalan alakoulun neliöhinta ( vajaa 2000 € / kerrosneliö) on kilpailukykyinen teräsbetonirakenteisten  kanssa.  Puukoulu rakennettiin huputettuna, ja puu on kestävä ratkaisu julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin. Ekologisuuden merkitys myös energiantuotannossa kasvaa, ja Kainuulla on hyvät mahdollisuudet käyttää uusiutuvia luonnonvaroja sähkön ja lämmön tuotantoon nykyistä huomattavasti laajemmin. Myös matkailurakentamisessa kannattaa sitoutua ekologiseen rakentamiseen.

Kainuun biotalouden ja aluetalouden edistämisen käytännön toimista olisi tehokkainta ja välittömintä, että julkiset organisaatiot kuten Kainuun kunnat ja tuleva Kainuun maakunta sitoutuisivat käyttämään puuta uudis- ja peruskorjausrakentamisen materiaalina ja uusiutuvaa bioenergiaa lämmön ja sähkön tuotannossa.

Kuhmon kaupunki ehdottaakin Kainuun liitolle toimittamassaan edunvalvonta-asiakirjassa Kainuun kunnille ja maakunnan valmisteluorganisaatiolle sitoutumista puuhun rakennusmateriaalina sekä uudis- että peruskorjausrakentamisessa. Sekä raaka-aineet että valmiit rakenteet saadaan omasta maakunnasta, puurakentamisen osaamista on ja maakunnallinen päätös olisi selkeä kannanotto omien rikkaiden luonnonvarojen, oman maakunnallisen osaamisen, työllisyyden ja terveen aluetalouden puolesta.