Koulu- ja esiopetustyö jatkuu normaalisti tiistaina 17.3.2020


Kuhmon kaupunki mahdollistaa huomenna tiistaina 17.3.2020 esiopetuksen, AP/IP-toiminnan ja koulupalvelut, jotta vanhemmille jää aikaa järjestellä poikkeuksellinen tilanne.

 

Hallitus linjasi 16.3. 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset astuvat voimaan 18.3. ja ovat voimassa 13.4 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

 

Mikäli oppilas jättää tulematta kouluun tiistaina 17.3., pyydämme ilmoittamaan poissaolosta
– esiopetuksessa oman ryhmän puhelinnumeroon
– alakoulussa omalle opettajalle
– yläkoulussa luokanvalvojalle
– lukiossa ryhmän ohjaajalle
– AP/IP toiminnassa toiminnan puhelinnumeroon, johon muutoinkin olet yhteydessä

Koulukyytiä käyttävien oppilaiden poissaolosta tulee ilmoittaa myös kuljetussuunnittelijalle mahdollisimman pian tekstiviestillä.

 

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston lähiopetus keskeytetään välittömästi. Tästä ilmoitetaan opiskelijoille.

Suomen hallitus on linjannut, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

 

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tämän opetuksen järjestämiseen valmistaudutaan ja selvitetään yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät.  Järjestämme esiopetuksen ja perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetuksen oppilaan omassa koulussa.

 

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Vanhempien tulee ilmoittaa, mikäli lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta.

 

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Vanhempien tulee ilmoittaa, mikäli lapsi jää pois lähiopetuksesta.

 

Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

 

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Etäopiskelun järjestämisestä tiedotetaan erikseen tiistaina 17.3.2020. Siihen on varauduttu ja asiaa valmisteltu.

 

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.